Arezzo

Aktywne wsparcie decyzji klinicznych dotyczących ścieżki pacjenta

Kontakt

Arezzo to technologia aktywnie wspierająca proces podejmowania decyzji klinicznych i wyznaczania ścieżki pacjenta, umożliwiająca zapewnienie spersonalizowanej opieki na poziomie pacjenta i populacji.

Technologia ta umożliwia tworzenie i realizację „aktywnych” wytycznych klinicznych poziomu 3.

Rozwiązania Arezzo

Dzięki integracji z systemami opieki klinicznej Arezzo dopasowuje bazujące na faktach wytyczne do informacji o pacjencie i chorobie oraz dynamicznie ocenia najlepsze opcje leczenia pacjenta na danym etapie opieki.

Użytkownicy Arezzo

  • Zakłady opieki podstawowej
  • Zakłady opieki doraźnej
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Prywatne zakłady opieki zdrowotnej
  • Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych
  • Zakłady opieki koordynowanej
  • Dostawcy rozwiązań związanych z opieką zdrowotną

Korzyści

Arezzo kładzie podwaliny pod przyszły sposób sprawowania opieki zdrowotnej przez organizacje krajowego systemu opieki zdrowotnej. Wykorzystanie wskazówek medycznych generowanych przez Arezzo, dzięki scaleniu osobistej dokumentacji medycznej, dawkowania leków i kodowania klinicznego, może pomóc:

  • ograniczyć koszty i poprawić standard opieki w ramach klinicznych centrów informacji telefonicznej,
  • wspierać pacjentów w domu przez kierowanie leczeniem chorób przewlekłych lub
  • zapewnić wczesne wykrywanie chorób, na przykład raka.