Stanson Health CDS & Analytics

Wsparcie procesu podejmowania decyzji w placówkach służby zdrowia

Kontakt

Osadzone w elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) Epic rozwiązanie Stanson Health CDS & Analytics:

 • pomaga uniknąć niepotrzebnych i potencjalnie szkodliwych terapii medycznych,
 • uwzględnia dane pacjenta i odnośniki do bazy danych,
 • oferuje natychmiastowe, szczegółowe wytyczne dla lekarzy,
 • dokładnie analizuje zalecenia każdego lekarza w celu oceny jego efektywności, wpłynięcia na jego nawyki dotyczące wydawania zaleceń i, w ostatecznym rozrachunku, poprawy ogólnej jakości opieki nad pacjentem.

Powiadomienia Stanson alerts

Aby zagwarantować precyzję i efektywność, treści przedstawiane w ramach powiadomień Stanson Alerts są wdrażane i testowane w rzeczywistym środowisku klinicznym w celu dopracowania i optymalizacji powiadomień. Rozwiązanie jest aktualizowane w miarę udostępniania nowych informacji i ewoluowania najlepszych praktyk.

 • Rozwiązanie Stanson Alerts łączy ponad 180 interwencji i obejmuje 70% zaleceń Choosing Wisely®
 • Poparte faktami wytyczne dotyczące opieki, opracowane przez lekarzy dla lekarzy, wbudowane w procedurę przepływu pracy
 • Powszechnie zalecane wsparcie procesu podejmowania decyzji klinicznych w placówkach służby zdrowia
 • Opracowane w celu promowania rozmów lekarza z pacjentem i gwarantujące zapewnienie odpowiedniej opieki w odpowiednim czasie
 • Powiadomienia Choosing Wisely® pomagają lekarzom w zapewnianiu opieki

Analizy Stanson

Analizy Stanson oferują przydatne dane zapewniające transparentność każdego zalecenia lekarza. Dostarczają praktycznych danych dotyczących każdego zalecenia lekarza z wbudowanymi szczegółowymi, zaawansowanymi wskaźnikami umożliwiającymi:

 • zrozumienie częstotliwości powiadomień,
 • ocenę efektywności lekarza,
 • pozytywny wpływ na nawyki lekarza związane z wydawaniem zaleceń,
 • produktywne rozmowy z uwzględnieniem nietypowych działań lekarza,
 • udoskonalenie pracy danego oddziału,
 • identyfikację możliwości ograniczenia kosztów,
 • znaczącą zmianę nawyków związanych z wydawaniem zaleceń w celu polepszenia opieki

Do budowania dostosowanych do wymogów indywidualnych raportów nie są potrzebne dodatkowe zasoby ani czas, ponieważ wszystkie raporty i wskaźniki zostały już uwzględnione.

We współpracy z Elsevier

Przy wprowadzeniu tego nowego produktu firma Stanson współpracowała z Elsevier. Elsevier to nazwa budząca zaufanie pracowników służby zdrowia dzięki rozwiązaniom umożliwiającym podejmowanie lepszych decyzji i zapewnienie lepszej opieki nad pacjentem.

Przez ponad 100 lat firma Elsevier koncentrowała się na umożliwianiu pracownikom służby zdrowia poprawy wyników poprzez dostęp do światowej klasy treści, dostarczanie wiedzy potrzebnej do podejmowania precyzyjnych, ekonomicznych decyzji klinicznych oraz integrację z klinicznymi procedurami przepływu pracy i systemami EMR w celu zapewnienia pozytywnego oddziaływania na wszystkie etapy opieki nad pacjentem. Rozwiązanie Stanson Health CDS & Analytics uzupełnia rozwiązania kliniczne firmy Elsevier, zapewniając w ten sposób zestawy zaleceń, pomoc w planowaniu opieki i tworzeniu dokumentacji oraz wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących leków.