Jak zrecenzować artykuł?

Zanim przyjmie się lub odrzuci propozycję napisania recenzji, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Czy artykuł odpowiada dziedzinie, w której się specjalizujemy? Propozycję zrecenzowania tekstu należy przyjąć tylko wtedy, gdy można zagwarantować wysoką jakość recenzji.
 • Czy nie występuje potencjalny konflikt interesów? W takim przypadku należy zawrzeć w odpowiedzi do redakcji stosowną informację.
 • Czy mamy na to czas?  Recenzowanie bywa bardzo czasochłonne; przed podjęciem tego zobowiązania, należy się upewnić, że jest się w stanie dotrzymać terminu.
 • I ostatnia kwestia: należy dowiedzieć się więcej o procesie związanym z pisaniem recenzji naukowych na bezpłatnym Elsevier Researcher Academy

Na propozycję należy odpowiadać możliwie najszybciej — niezależnie od decyzji późna odpowiedź spowalnia proces recenzowania. Odrzucając propozycję, należy zaproponować innych recenzentów.

Zanim zaczniesz

Przyjmując artykuł do zaopiniowania, należy traktować otrzymane materiały jako poufne. Oznacza to, że nie można ich nikomu udostępniać, nie uzyskawszy wcześniej stosownego upoważnienia od redakcji. Ponieważ recenzja naukowa jest poufna, nie wolno również udostępniać informacji o niej bez pozwolenia redakcji lub autora.

Należy najpierw przeczytać artykuł, a potem dać sobie czas na przemyślenia. Należy rozpatrywać artykuł ze swojego punktu widzenia. Zasiadając do napisania recenzji, należy wiedzieć, czego oczekuje redakcja czasopisma i posiadać kopię wszystkich szczególnych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę.

recenzja


Raport z recenzji

Twoja recenzja pomoże redaktorowi podjąć decyzję, czy artykuł ma być opublikowany. Twoja ogólna opinia i obserwacje na temat artykułu mają zasadnicze znaczenie. Komentarze powinny być uprzejme i konstruktywne; nie powinny zawierać żadnych uwag osobistych ani danych osobowych, w tym również nazwiska recenzenta.

Ważne jest podanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Należy wyjaśnić swoją ocenę i uzasadnić ją, aby zarówno redaktorzy, jak i autorzy dobrze zrozumieli argumenty, z których dana uwaga wynika. Należy wskazać, czy uwagi stanowią własną opinię, czy wynikają z danych.


Lista kontrolna

 • Napisz streszczenie artykułu w postaci krótkiego akapitu. Redaktor będzie miał pewność, że recenzent przeczytał artykuł i zrozumiał istotę badania naukowego.
 • Podziel się swoimi ogólnymi wrażeniami na temat artykułu. Napisz, czy jest nowatorski i interesujący, czy jego wpływ na dziedzinę jest odpowiednio duży oraz czy przyczynia się do poszerzenia wiedzy.
 • Zwróć uwagę na kwestie związane z danym czasopismem – czy artykuł spełnia jego standardy?
 • Jeżeli podejrzewasz, że artykuł jest plagiatem, oszustwem lub budzi jakiekolwiek obawy natury etycznej, podziel się swoimi podejrzeniami z redaktorem, podając jak najwięcej szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Elsevier dotyczącą etyki (w języku angielskim) lub zobacz Wytyczne COPE.
 • Podaj konkretne uwagi i sugestie, także te dotyczące układu i formatu artykułu, tytułu, abstraktu, wstępu, abstraktów graficznych i/lub kluczowych wniosków, metod, błędów statystycznych, wyników, wniosków/dyskusji, języka i bibliografii.

Rekomendacja

Przedstawiając swoją rekomendację, warto uwzględnić kategorie, których redaktorzy najczęściej używają do klasyfikowania artykułów:

 • Odrzucić (przyczyny należy podać w raporcie)
 • Przyjąć bez poprawek
 • Wprowadzić poprawki – poważne lub drobne (należy objaśnić, na czym mają polegać poprawki i poinformować redaktora, czy zrecenzujesz poprawiony artykuł)

Ostateczna decyzja

Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor. Firma Elsevier nie bierze w tym udziału. Redaktor bierze pod uwagę wszystkie opinie. Może poprosić o opinię osoby trzeciej lub zażądać od autora wprowadzenia poprawek przed podjęciem decyzji. Internetowy system redakcyjny wysyła recenzentom powiadomienie o ostatecznej decyzji, jeżeli funkcja ta została przez dane czasopismo włączona. W przeciwnym przypadku, można skontaktować się z redaktorem danego czasopisma i dowiedzieć się, czy artykuł został przyjęty, czy odrzucony.