Jak i dlaczego warto zostać recenzentem?

Pisanie recenzji naukowych wymaga czasu i odpowiednich umiejętności. Przed decyzją o podjęciu się tego zadania radzimy dowiedzieć się więcej o procesie recenzowania i samej recenzji. Można również skorzystać ze szkoleń i webinariów dostępnych w sekcji Narzędzia i zasoby lub w naszym bezpłatnym Elsevier Researcher Academy.

Czy chcesz zostać recenzentem?

Zwykle to redaktor czasopisma lub książki prosi recenzentów o recenzję. Generalnie redaktorzy wybierają badaczy będących ekspertami w tej samej dziedzinie, której dotyczy artykuł. Jednak jeżeli uważasz, że Twoje kwalifikacje są odpowiednie, by zostać recenzentem w danym czasopiśmie, możesz skontaktować się z jego redaktorem.

 1. Aby wyszukać czasopismo, któremu można zaoferować swoje usługi recenzenta, należy skorzystać z narzędzia Journal Finder na stronie Elsevier.com.
 2. Odwiedź stronę główną czasopisma i kliknij „przejrzyj pełny skład rady redakcyjnej”
 3. Skontaktuj się z odpowiednim redaktorem, korzystając z opcji podanych na tej stronie, i zaoferuj swoje usługi.

Czym zajmują się recenzenci i dlaczego?

Recenzenci oceniają artykuły przesłane do czasopisma, uwzględniając wymogi danej publikacji, zdefiniowane kryteria oraz jakość, kompletność i dokładność zaprezentowanych wyników badań naukowych.  Wydają oni opinię o artykule i wynikach badań naukowych, proponują ulepszenia i przedstawiają redakcji rekomendacje dotyczące tego, czy artykuł ma zostać przyjęty, odrzucony, czy też wymaga zmian.

Recenzowanie to bardzo czasochłonny proces — pisanie raportu może wymagać prawie tyle samo pracy, co napisanie ocenianego materiału! Jest jednak bardzo ważne zarówno dla recenzenta, jak i dla całej społeczności. Recenzenci:

 • uczestnicząc w procesie opiniowania, gwarantują zachowanie rygorystycznych standardów procesu naukowego;
 • dbają o wiarygodność czasopisma, identyfikując nieprawidłowe wyniki badań naukowych i pomagając utrzymać wysoki poziom jakości publikacji;
 • wypełniają zobowiązanie wobec społeczności i własnej dyscypliny badawczej;
 • nawiązują relacje z innymi cenionymi badaczami i czasopismami, z którymi są związani, zwiększając swoje szanse na dołączenie do rady redakcyjnej;
 • odwzajemniają się na gruncie zawodowym, ponieważ autorzy i recenzenci często wymieniają się rolami — jako recenzenci badacze „odwzajemniają” przysługę, jaką wyświadczono im, gdy byli autorami.

Dlaczego warto pisać recenzje naukowe?

Z rolą recenzenta wiąże się wiele korzyści: Pozwala ona:

 • ugruntować fachową wiedzę w danej dziedzinie i poszerzyć ją,
 • zwiększyć własną renomę i rozbudować kontakty z kluczowymi osobami w branży,
 • na bieżąco zapoznawać się z najnowszą literaturą i mieć szerszy dostęp do wyników badań naukowych,
 • rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, które jest kluczowe w pracy naukowej,
 • rozwijać swoją karierę – przygotowywanie recenzji naukowych to istotna rola badacza.

Recenzent


Docenianie recenzentów

Recenzenci są dla nas ważni. Program doceniania recenzentów firmy Elsevier ma na celu zwiększenie zaangażowania recenzentów i nagradzanie ich za wykonywaną pracę. Obejmuje on kilka projektów i eksperymentów.

Omawianie recenzji

Omawianie recenzji (Cross-Reviewing — CR) to innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające recenzentom danego artykułu wzajemne przeglądanie raportów po złożeniu wszystkich raportów. Mają trochę czasu, by przedyskutować swoje raporty. Mogą wtedy przed podjęciem ostatecznej decyzji podać dodatkowe informacje lub przedstawić redaktorowi dalsze, będące wynikiem tej dyskusji, rekomendacje.


Platforma Reviewer Recognition

Recenzenci uważają, że ich praca jest ważna i daje satysfakcję, jednak jest ona prawie niewidoczna z zewnątrz i rzadko kiedy nagradzana. Platforma Reviewer Recognition ma to zmienić.

Oferuje recenzentom spersonalizowane strony profilowe dokumentujące ich pracę. Jeżeli w ciągu dwóch lat recenzent napisał przynajmniej jedną recenzję, zostaje „Uznanym recenzentem”. Status „Wyjątkowego recenzenta” przyznawany jest grupie 10% recenzentów mogących pochwalić się największą liczbą recenzji napisanych dla danego czasopisma w ciągu dwóch lat. Redaktorzy mogą również samodzielnie wybrać recenzentów i przyznać im „Certyfikat doskonałości” i inne dodatkowe korzyści.
Na tej platformie recenzenci mogą pobierać certyfikaty recenzji, przygotowywane na koniec roku raporty dotyczące napisanych recenzji i identyfikatory elektroniczne. Mogą również zgłaszać się do swoich ulubionych czasopism w Elsevier, aby zostać ich recenzentami.

Na platformie oferowane są zniżki na niektóre usługi Elsevier, w tym do sklepu WebShop, oferującego usługi profesjonalnej redakcji w języku angielskim, tłumaczenia i tworzenia ilustracji dla badaczy przygotowujących artykuły oraz do księgarni Elsevier Book Store.

Raporty z recenzji naukowych jako artykuły

Pilotażowa inicjatywa Publishing Peer Review Reports (wydawanie raportów z recenzji naukowych) zapewnia publiczne uznanie intelektualnego wkładu recenzentów przyjętych artykułów poprzez oficjalną publikację ich raportów. Raportom z recenzji nadawany jest oddzielny identyfikator DOI; są one publikowane na platformie ScienceDirect obok przyjętego artykułu. Czasopisma uczestniczące w tej inicjatywie:

 • Agriculture and Forest Meteorology
 • Annals of Medicine and Surgery
 • Engineering Fracture Mechanics
 • Journal of Hydrology: Regional Studies
 • International Journal of Surgery

Program ankietowania recenzentów

Regularnie przeprowadzamy wśród recenzentów ankiety, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i dowiedzieć się, w jakim stopniu radzimy sobie z ich spełnianiem. Wnioski z programu ankietowania recenzentów pomagają nam podnosić komfort ich pracy. Na przykład 90% recenzentów powiedziało nam, że chcieliby mieć możliwość poznania ostatecznej decyzji i uwag innych recenzentów na temat danego artykułu, dlatego dodaliśmy taką funkcję w systemie EES.

Program ankietowania recenzentów monitoruje efektywność firmy Elsevier z punktu widzenia recenzentów artykułów publikowanych w czasopismach Elsevier. W przeprowadzanej ankiecie online pytamy o różne aspekty systemu EES oraz o pozostałe kwestie związane z recenzowaniem. Regularnie mierzymy poziom interakcji i wsparcia oraz przedstawiamy sprawozdania z tych czynności. Działania firmy Elsevier są porównywane z działaniami innych wydawców.

Jeżeli poproszono Cię o wzięcie udziału w Programie ankietowania recenzentów, zdecydowanie zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoim zdaniem.