R&D Solutions
DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I NAUK BIOMEDYCZNYCH

Podejmuj decyzje związane z odkrywaniem i opracowywaniem nowych leków, a jednocześnie usprawnij monitorowanie literatury w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Rozpocznij

Pomagamy wykorzystać wiarygodne dane naukowe w procesie opracowywania innowacyjnych, ukierunkowanych leków oraz zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo

Praca nad skutecznymi, bezpiecznymi i niedrogimi lekami wymaga dzisiaj ukierunkowanych prac badawczo-rozwojowych bazujących na danych. W miarę zwiększania się ilości dostępnych danych zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami wymaga skalowalnego i sprawnego monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Jak pomagamy

R&D Solutions firmy Elsevier łączą dane, analizy i technologię, dzięki czemu pomagają podejmować decyzje związane z odkrywaniem i opracowywaniem nowych leków, jak również usprawniają monitorowanie literatury związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Za wszystkimi naszymi rozwiązaniami dla branży farmaceutycznej i nauk biologicznych — Reaxys, ScienceDirect , Scopus, Embase, QUOSA PV, PharmaPendium i Pathway Studio — stoi wyjątkowa i dogłębna fachowa wiedza firmy Elsevier w dziedzinie danych, nauki i technologii.

R&D Solutions firmy Elsevier — wyszukiwarka rozwiązań dla sektora farmacji i nauk biologicznych

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby dowiedzieć się, które z naszych rozwiązań dla branży farmaceutycznej i nauk biologicznych mogą okazać się przydatne.  Oferujemy rozwiązania pomagające osiągnąć komercyjny sukces i zarządzać ryzykiem — od opracowania leku, po nadzór po wprowadzeniu go do obrotu.  
Znajdź odpowiednie rozwiązania (w języku angielskim)

R&D Solutions dla branży odkrywania i opracowania leków

Uświadom sobie potencjał odkrywania i opracowywania leków w oparciu o dane dzięki rozwiązaniom pomagającym zwiększyć wydajność badań naukowych i zagwarantować doskonały przepływ informacji badawczo-rozwojowych.

R&D Solutions do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Łatwiejszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii dzięki rozwiązaniom pomagającym zidentyfikować krytyczne sygnały dotyczące bezpieczeństwa pacjenta i zautomatyzować proces przechwytywania informacji nt. niepożądanych reakcji na lek i bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi.

Nasi klienci

Tysiące badaczy i innych specjalistów z branży B+R zajmujących się opracowywaniem nowych leków, ich rozwijaniem i monitorowaniem niepożądanych działań produktów leczniczych.  Służymy:

  • 47 z 50 najlepszych firm biofarmaceutycznych wskazanych przez PharmExec
  • 22 z 25 największych firm farmaceutycznych w rankingu Forbesa
  • wszystkim 10 najbardziej innowacyjnym firmom farmaceutycznym zauważonym na konferencji JP Morgan Healthcare w 2016 r.

Badacze z branży farmaceutycznej pracujący nad opracowywaniem leków | Elsevier

R&D Solutions firmy Elsevier dla branży farmaceutycznej i nauk biomedycznych

Reaxys

Wspomóż skuteczne wczesne odkrywanie leków, zapewniając chemikom najkrótszą drogę dostępu do istotnej literatury, informacji o patentach, rzeczywistych właściwościach związków chemicznych i procedurach eksperymentalnych.

Dowiedz się więcej o Reaxys

Embase

Odkrywaj powiązania pomiędzy lekami a chorobami i interakcje między lekami, zwiększając dostęp do dowiedzionych faktów biomedycznych i zapewniając wyczerpujące, istotne i aktualne informacje biomedyczne.

Dowiedz się więcej o Embase

PharmaPendium

Opracowując nowe leki podejmuj bardziej przemyślane decyzje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, oceny ryzyka i jego ograniczenia a także projektów badań, tym samym zapewniając badaczom dostęp do przeszukiwalnych dokumentów FDA/EMA związanych z zatwierdzeniem leku oraz porównawczych danych dotyczących bezpieczeństwa leku.

Dowiedz się więcej o PharmaPendium

QUOSA PV

Promuj efektywność i zgodność działalności z przepisami przez zapewnienie centralizacji odszukiwania informacji o zdarzeniach niepożądanych i zautomatyzowanie monitorowania i klasyfikacji informacji w skalowalnym środowisku.

Dowiedz się więcej o QUOSA PV

Pathway Studio

Usprawnij identyfikację celu i biomarkera, jak również wykorzystanie leku do innych celów przez zapewnienie biologom większego wglądu w mechanizmy chorób i ułatwienie im interpretacji danych eksperymentalnych.

Dowiedz się więcej o Pathway Studio

Usługi profesjonalne

Rozwijaj innowacyjne badania farmaceutyczne, stawiając czoła wyzwaniom związanym z jakością i integracją danych oraz łatwiejszym ich porównywaniem, analizowaniem, interpretacją i udostępnianiem.

Dowiedz się więcej o Usługach specjalistycznych

ScienceDirect

Pomóż badaczom poznać całe spektrum badań związanych z poszczególnymi chorobami, umożliwiając im bardziej efektywne i wydajne wyszukiwanie wiarygodnych treści w dziedzinie nauk ścisłych, techniki i zdrowia w wersji pełnotekstowej.

Dowiedz się więcej o ScienceDirect

Scopus

Wykrywaj tendencje, znajduj partnerów i ekspertów, aby mieć bieżące informacje o najnowszych badaniach naukowych dzięki największej na świecie bazie abstraktów i cytowań recenzowanej literatury wyposażonej w narzędzia do śledzenia, analizowania i wizualizacji wyników badań naukowych.

Dowiedz się więcej o Scopus