Twój zespół Elsevier

Redaktorzy Elsevier mogą skorzystać z wiedzy, umiejętności i doświadczenia naszych pracowników z różnych działów i na różnych stanowiskach. Oto główna grupa wsparcia dla redaktorów Elsevier.

Wydawca

 • Główna osoba kontaktowa
 • Odpowiada za strategię i ogólny sukces czasopisma
 • Mianuje lub zmienia redaktorów i członków kolegium redakcyjnego
 • Dostarcza aktualnych informacji na temat kluczowych wskaźników wydajności, danych statystycznych czasopisma i analiz; organizuje spotkania

Menedżer czasopisma

 • Osoba kontaktowa we wszystkich sprawach związanych z produkcją i udzielająca odpowiedzi na pytania o EES
 • Odpowiada za punktualny skład, korektę i publikację artykułów
 • Zapewnia wsparcie w całym procesie produkcji

Specjalista ds. publikacji treści

 • Osoba kontaktowa w sprawie wydań specjalnych
 • Odpowiada za zarządzanie procesem publikacji treści specjalnych
 • Przygotowuje system redakcyjny Elsevier (Elsevier Editorial System — EES) do przesyłania artykułów do wydań specjalnych
 • Podaje wskazówki, ramy czasowe i aktualne informacje o statusie

Menedżer ds. marketingu

 • Osoba kontaktowa w sprawie marketingu
 • Wraz z wydawcą odpowiada za strategię marketingową czasopisma
 • Wdraża plany marketingowe, dba o poprawę odbioru czasopisma i ocenia rezultaty tych działań
 • Dostarcza co roku aktualne informacje nt. marketingu