Wsparcie dla recenzentów

Recenzenci odgrywają kluczową rolę w procesie wydawniczym tekstów naukowych. Proces recenzji naukowej jest w Elsevier wykorzystywany jako narzędzie służące do utrzymania wysokiej jakości i zgodności ze stanem faktycznym poszczególnych artykułów oraz czasopism, w których są one publikowane. Stale pracujemy nad udoskonaleniem i usprawnieniem procesu pisania recenzji naukowych.

Wiemy, jak trudne może być znalezienie i utrzymanie recenzentów oraz zachęcenie ich do dotrzymania terminu. Centrum recenzenta ułatwia współpracę z recenzentami, zapewniając im wskazówki, informacje i wsparcie, jakiego potrzebują do napisania możliwie najlepszej recenzji. Oferuje szczegółowe wskazówki dla recenzentów oraz informacje dotyczące etyki i zasad — jest miejscem, w którym recenzenci znajdą wszystkie potrzebne informacje.

Współpraca z recenzentami

Często recenzentów jest zbyt mało. Oto kilka prostych rzeczy, które można zrobić, aby zapewnić dobrą współpracę z recenzentami i otrzymywać możliwie najlepsze recenzje.

Wysyłać do zrecenzowania odpowiednie maszynopisy

 • Recenzenci pracują pod znaczną presją czasu, dlatego najlepiej nie zajmować im czasu, wysyłając do zaopiniowania maszynopisy, których jakość jest tak niska, że od razu można je odrzucić.

Informować recenzentów

 • Recenzenci chcą znać ostateczną decyzję redakcji dotyczącą danego artykułu i komentarze innych recenzentów.
 • Można włączyć tę funkcję w systemie EES. Aby włączyć ją dla swojego czasopisma, należy skontaktować się z menadżerem czasopisma.

Wyrażać uznanie dla pracy recenzentów

 • Recenzenci są wdzięczni za nawet niewielkie wyrazy uznania dla swojej pracy.
 • Można wyrażać uznanie dla recenzentów poprzez przyznawanie im certyfikatów oraz coroczną publikację nazwisk na liście recenzentów czasopisma.

Najważniejsze wskazówki dotyczące współpracy z recenzentami

 1. Starać się wybierać recenzentów, którzy prowadzą badania naukowe w pokrewnej dziedzinie — jest bardziej prawdopodobne, że uznają artykuł za odpowiedni i interesujący, a co za tym idzie — szybko odpowiedzą na zaproszenie. Będą również w stanie wychwycić braki w bibliografii i inne uchybienia.
 2. Zlecać recenzowanie członkom kolegium redakcyjnego i rozważyć usunięcie z niego członków, którzy nie piszą regularnie recenzji.
 3. Zastanowić się dwukrotnie przed skorzystaniem z usług recenzentów, którzy przez ostatnie pięć lat nie prowadzili aktywnie badań naukowych.
 4. Starać się korzystać z usług autorów, którzy niedawno publikowali w czasopiśmie — najlepszymi recenzentami są często młodzi naukowcy, którzy sami niedawno publikowali w danym czasopiśmie.
 5. Zwrócić się do badaczy w środkowej fazie kariery (którzy często najwolniej piszą recenzje) z prośbą o polecenie odpowiednich recenzentów.
 6. Zapraszać do zaopiniowania artykułu tylko tylu recenzentów, ilu jest potrzebnych. Zaproszenie większej liczby osób może spowodować, że niektóre z nich poczują się niedocenione. Dodatkowo po podjęciu przez redaktora ostatecznej decyzji mogą się pojawić recenzje sprzeczne z już otrzymanymi. Zaproszenia można śledzić w systemie EES.

Jasne wskazówki

 • Najlepiej by recenzenci otrzymali wskazówki i informacje na samym początku procesu recenzowania; dotyczy to również wysyłania w odpowiednim czasie stosownych przypomnień.
 • Należy ustalić zasady recenzowania jasno mówiące, czego się wymaga od recenzentów.
 • Należy przygotować zestaw jasnych wskazówek dla recenzentów.
 • W liście zapraszającym do napisania recenzji należy zawrzeć informację o obowiązującym terminie ostatecznym.
 • Należy ustawić automatyczne przypomnienia dla recenzentów i odpowiednio dostosować listy do recenzentów, tak by zawierały istotne informacje.

Znajdowanie recenzentów

Znalezienie recenzentów i utrzymanie osób, które dobrze wykonują tę pracę, może być wyzwaniem. Oto kilka pomysłów, jak Elsevier może w tym pomóc.

Identyfikacja potencjalnych recenzentów przez przeszukanie bazy Scopus za pomocą paska wyszukiwania Scopus na własnej stronie zadań systemu EES. Umożliwia to przejrzenie opublikowanych prac, historii cytowań oraz informacji o współautorach, jak również ustawienie powiadomień o cytowaniach wyników badań naukowych danego badacza.

Stworzenie listy klasyfikacyjnej recenzentów dla czasopisma umożliwia dobranie odpowiedniego recenzenta zgodnie z jego dziedziną.

Zbudowanie bazy danych odpowiednich recenzentów w systemie EES poprzez przypisanie danych klasyfikujących i dodanie notatek. Umożliwia to wyszukiwanie recenzentów przez dopasowanie słów kluczowych maszynopisu i ustawienie działań automatycznych, takich jak anulowanie czy zamiana zaproszeń.