Wskaźniki czasopism i artykułów

Istnieje wiele różnych wskaźników wykorzystywanych do pomiaru oddziaływania czasopism. Zrozumienie ich definicji, zastosowań i ograniczeń pomaga podejmować decyzje odnośnie czasopisma.

Pełną listę wskaźników i ich opis można znaleźć na stronie dotyczącej wskaźników.

Trendy w cytowaniach

Rozwój czasopisma można ocenić po tym, jak kształtują się jego wyniki w czasie. Scopus to bezcenne narzędzie to tego typu analiz: umożliwia analizę cytowań od 1996 r. przez dowolną liczbę lat dobraną do rozpatrywanej kwestii. Redaktorzy mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do platformy Scopus przez system Elsevier Editorial System (EES).

Funkcja Porównaj czasopisma na platformie Scopus umożliwia szybkie, łatwe i przejrzyste wyświetlenie wyników czasopisma, w tym dwóch wskaźników czasopisma, SJR i SNIP. Funkcja Porównaj czasopisma, wykorzystująca prawie 19 500 tytułów należących do 5000 międzynarodowych wydawców, umożliwia obiektywny przegląd sytuacji czasopism od 1996 r. Obejrzyj samouczek.


Typy artykułów i wydań

Ocena różnic między średnią liczbą cytowań różnych typów artykułów i wydań może wskazać kwestie do rozważenia w kontekście przyszłej strategii czasopisma. Umożliwia to Scopus Citation Tracker (narzędzie do śledzenia cytowań).

  • Recenzje są cytowane średnio trzykrotnie częściej niż same artykuły naukowe. Informacja ta przydaje się to do oceny aktualności recenzji publikowanych w określonym czasopiśmie przez porównanie ze statystycznym artykułem naukowym publikowanym w tym samym czasopiśmie. Podobnie jest z wydaniami specjalnymi i tematycznymi oraz suplementami, które są często publikowane w celu zwiększenia liczby cytowań względem zwykłego wydania.
  • Artykuły kluczowe to te, których cytowania przekraczają ustaloną wartość graniczną. Proporcja „kluczowych” artykułów w danym czasopiśmie wskazuje, czy trzeba coś poprawić, by przyciągnąć do czasopisma najlepszych badaczy i autorów. Liczba lat, dla których mierzona jest liczba cytowań, oraz poziom, od którego artykuł uważa się za „kluczowy”, są różne — w zależności od zakresu tematycznego i czasopisma.
  • Treści niecytowane to artykuły w czasopiśmie, które nie spotkały się z tak dobrym przyjęciem. Na wysoką jakość treści, które są przydatne społeczności i wspierają rozwój danej dziedziny wskazuje zwykle napływ cytowań. Zmniejszenie proporcji niecytowanych artykułów może wskazywać na polepszenie ogólnej jakości czasopisma. Czas, po upływie którego artykuł uznaje się za niecytowany, i pożądany poziom treści niecytowanych zależy od czasopisma i dziedziny.

Więcej informacji (w języku angielskim)

Odwiedź stronę wskaźników