Redaktorzy gościnni

Redaktorzy gościnni odgrywają bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu treści i kierowaniu procesem recenzowania artykułów do wydań specjalnych. Redaktorem gościnnym można zostać na dwa sposoby:

  • na zaproszenie otrzymane od czasopisma jako ekspert w swojej dziedzinie,
  • po złożeniu propozycji wydania specjalnego czasopisma — starszy redaktor przyjmie ją lub odrzuci po konsultacji z kolegium redakcyjnym.

Wydania specjalne

Wydanie specjalne koncentruje się na określonym obszarze badawczym, mającym szerokie oddziaływanie i zgodnym z celami i zakresem tematycznym czasopisma. Jest również doskonałą okazją do przeglądu określonego zagadnienia, zbadania wcześniej nieomawianych aspektów, zaproponowania i rozwijania nowego podejścia, wymiany poglądów, a także impulsem do zgłębienia nowych kierunków badań.

Najważniejsze korzyści

  • Zwiększenie dystrybucji dzięki szerszemu gronu odbiorców
  • Dodatkowa treść dla prenumeratorów
  • Dostępność w wersji drukowanej lub elektronicznej
  • Większa liczba cytowań

Przewodnik dla redaktorów gościnnych

W firmie Elsevier do przesyłania i recenzowania artykułów wykorzystywany jest system internetowy. Artykuły przeznaczone do wydań specjalnych muszą być przesłane i recenzowane w tym systemie.

Przeczytaj przewodnik (w języku angielskim)