Evise

logo

EVISE to nowy internetowy system firmy Elsevier wspierający proces wydawniczy czasopism i zastępujący system Elsevier Editorial System (EES).

System EVISE jest stale udoskonalany we współpracy ze społecznością badaczy (również z użytkownikami EES i aktywnymi użytkownikami EVISE) oraz z dbającymi o zaspokojenie potrzeb użytkowników specjalistami z dziedziny projektowania. Uzyskiwane przez nas informacje na temat potrzeb, problemów, oczekiwań i zachowań użytkowników umożliwiają nam optymalizację funkcjonalności systemu.

Korzyści

EVISE oferuje funkcje przydatne dla wszystkich grup użytkowników. Oto kilka kluczowych przykładów

Dla wszystkich użytkowników

 • Profil Elsevier umożliwia użytkownikom zalogowanie się do wszystkich czasopism EVISE, jak również do innych produktów firmy Elsevier (np.  Scopus, ScienceDirect, Mendeley) z użyciem unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Dostępna jest funkcja „Zapamiętaj mnie”.
 • Zintegrowany schemat kodowania kolorami odpowiadającymi kolorom świateł ruchu drogowego (czerwonemu, żółtemu, zielonemu) wizualnie pomaga użytkownikom zarządzać zadaniami. Może, na przykład, pomóc redaktorom zarządzać procesem recenzowania artykułów, którymi się zajmują.
 • Użytkownicy będą mieli możliwość dostępu poprzez pojedyncze logowanie do innych platform profilu Elsevier (np. Scopus, ScienceDirect, Mendeley) przez bezpośrednie otwarcie danego powiązanego produktu w oddzielnej karcie. To samo dotyczy użytkowników zalogowanych i pracujących w innym produkcie, a następnie otwierających system EVISE. Kiedy użytkownik wyloguje się z systemu EVISE, zostanie automatycznie wylogowany z wszystkich produktów profilu Elsevier otwartych, kiedy był zalogowany w EVISE.

Dla redaktorów

 • Redaktorzy mogą wyszukiwać i zapraszać recenzentów oraz zarządzać nimi na pojedynczym ekranie, poprawiając w ten sposób przejrzystość i redukując liczbę kliknięć potrzebnych do wykonania poszczególnych działań.
 • W odniesieniu do wszystkich przesyłanych artykułów przeprowadzana jest automatycznie kontrola podobieństwa treści za pomocą narzędzia CrossCheck iThenticate — wspiera ono redaktorów w wykrywaniu plagiatów.
 • Redaktor może tworzyć spersonalizowane listy z powiadomieniem o decyzjach podjętych w sprawie przesłanych artykułów i zarządzać nimi; listy te mogą być wykorzystywane do powiadamiania autorów.
 • Dostępna jest funkcja obsługi i zarządzania wydaniami specjalnymi.
 • W tabeli Przegląd moich recenzentów (My Reviewers Overview) redaktor może filtrować rekordy według Statusu zaproszenia (Invitation Status). Może wybrać opcję Wszyscy recenzenci (All Reviewers) lub Moi recenzenci (My Reviewers). Może również wybrać liczbę wyświetlanych wierszy: 25, 50 lub 100.
 • Jeżeli e-mail z zaproszeniem dla recenzenta wróci (nie dotyczy to komunikatów „Poza biurem”), stosowna informacja jest wyświetlana jako ostrzeżenie w tabeli zarządzania recenzentami oraz podczas wyszukiwania recenzenta.
 • W przypadku przypisywania recenzji do redaktora w tabeli Przypisz redaktora (Assign Editor) wyświetlane jest nazwisko poprzedniego redaktora odpowiedzialnego za artykuł.

Dla redaktorów i recenzentów

 • Redaktorzy mają możliwość wyszukiwania recenzentów na wiele sposobów: za pomocą narzędzia do wyszukiwania recenzentów (Reviewer Finder) zintegrowanego z platformą Scopus, poprzez wyszukiwanie zagadnień z wykorzystaniem nowej taksonomii OmniScience firmy Elsevier lub przez wyszukiwanie w całej bazie danych recenzentów systemu EVISE. Chodzi o to, by recenzenci otrzymywali do zaopiniowania prace w dziedzinie, która jest im znana.
 • Narzędzie CrossRef umożliwia automatyczne kojarzenie bibliografii, co pozwala redaktorom i recenzentom łatwo znaleźć, sprawdzić i wyświetlić (jeżeli mają dostęp) materiały wymienione w bibliografii.

Dla autorów

 • Proces składania prac przez autorów został uproszczony do czterech etapów: wprowadzenia informacji o maszynopisie, przesłania plików, podania dodatkowych informacji oraz sprawdzenia wprowadzonych danych i przesłania ich.
 • Pliki przesłane przez autora są automatycznie porządkowane według typu, co upraszcza i przyspiesza proces składania pracy.
 • Linki umożliwiające autorom wysłanie wiadomości e-mail do czasopisma są dostępne na odpowiednich ekranach systemu EVISE, co ułatwia komunikację między autorem i czasopismem.
 • Autorzy i współautorzy mogą połączyć swój profil ORCID z systemem EVISE, dzięki czemu przyjęte prace po publikacji będą automatycznie dodawane do ich konta ORCID.
 • Obsługiwane są dokumenty składane w formacie LaTeX.
 • Obsługiwane są szybkie korekty autorskie.

Dostęp do EVISE

Mając aktywne EVISE, można otworzyć stronę czasopisma w EVISE za pomocą linku „Prześlij swój artykuł” po lewej stronie głównej strony czasopisma na elsevier.com. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie docelowej EVISE, aby się zarejestrować i/lub zalogować. Posiadając profil Elsevier, do zalogowania można użyć danych logowania do tego profilu.


Pytania często zadawane przez redaktorów

Poszczególne czasopisma będą po kolei przenoszone z systemu EES do systemu EVISE. Redaktorzy będą informowani o tym na początku procesu wdrażania. Skontaktuje się z nimi zespół odpowiedzialny za migrację, który zaoferuje pełne szkolenie nt. zarządzania czasopismem za pomocą systemu EVISE.

Pytania często zadawane przez redaktorów (w języku angielskim)


Szkolenia i e-learning

Szkolenie EVISE

Redaktorzy mogą zapisać się na regularnie przeprowadzane sesje szkoleniowe z obsługi systemu EVISE. Są na nich omawiane kluczowe, najważniejsze zadania wykonywane przez redaktorów w EVISE. Są to indywidualne sesje szkoleniowe, dostosowane do danego redaktora, a zaplanowane terminy obejmują kilka stref czasowych, zatem redaktorzy i ich personel mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie termin. Zespół szkoleniowy zapewnia również redaktorom wsparcie po rozpoczęciu pracy w systemie EVISE, oferując bardziej specjalistyczne sesje pytań i odpowiedzi.

Aby zapisać się na szkolenie z obsługi systemu EVISE dla redaktorów, należy kliknąć tutaj, wybrać preferowany język szkolenia, a następnie preferowany termin. Prowadzący szkolenie skontaktuje się z uczestnikiem szkolenia i poda szczegółowe informacje.

e-learning

Platforma e-learningowa EVISEjest dostępna dla wszystkich grup użytkowników.

Uwaga dotycząca kompatybilności: Platforma e-learningowa najlepiej działa na przeglądarkach Chrome, Firefox lub IE w wersji 8 lub nowszej. Nie jest kompatybilna z przeglądarką IE7. Używając przeglądarki IE, należy się upewnić, czy nie pracuje ona w trybie zgodności, ponieważ może to powodować problemy w wyświetlaniem. Aby sprawdzić ustawienia zgodności, należy wybrać opcje: Narzędzia > Ustawienia widoku zgodności.

Filmy poglądowe dla redaktorów

Kanał wsparcia technicznego EVISE na portalu YouTube zawiera filmy dla redaktorów, np. wprowadzenie do systemu EVISE oraz krótkie filmy zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat EVISE. Stanowią one szybkie wizualne objaśnienie zadań redaktora w systemie EVISE i ułatwiają sprawną i prostą realizację zadań.

Z Chin dostęp do tych zasobów można uzyskać tutaj.


Pomoc

Poza platformą e-learningową przygotowaliśmy dla użytkowników EVISE kilka innych zasobów. Wszystkie są dostępne na naszej stronie pomocy.

 • Krótki przewodnik redaktora po EVISE zawierający instrukcje krok po kroku dotyczące kluczowych etapów w procesie przepływu zadań redakcyjnych.
 • Seria pytań i odpowiedzi oraz artykułów typu „jak to zrobić” umożliwiających samodzielne znalezienie odpowiedzi na niektóre pytania
 • Pomoc przez pocztę e-mail i czat jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 • Pomoc telefoniczna jest dostępna przez całą dobę, pięć dni w tygodniu