Rady redakcyjne

Większość czasopism działa pod kierownictwem kolegium redakcyjnego zapewniającego fachowe doradztwo nt. treści, dbającego o nabór nowych autorów i artykułów.

Kolegium redakcyjne lub (redakcyjna) rada doradcza to zespół ekspertów w dziedzinie, której dotyczy czasopismo. Członkowie kolegium redakcyjnego:

  • weryfikują złożone maszynopisy,
  • zapewniają doradztwo w sprawie polityki i zakresu czasopisma,
  • typują zagadnienia do wydań specjalnych, nad którymi mogą pracować jako redaktorzy gościnni,
  • dbają o nabór nowych autorów i prac.

Wybór członków kolegium redakcyjnego

Członków kolegium redakcyjnego wybierają redaktorzy czasopisma przy udziale wydawcy. Zwykle skład kolegium redakcyjnego ulega całkowitej zmianie co 2–3 lata. Pojawiają się nowi członkowie, inni rezygnują lub przechodzą do innego zespołu. Zmiany zachodzą również w międzyczasie, na przykład wtedy, gdy jeden z członków zrezygnuje.

Kolegium redakcyjne czasopisma ma wpływ na jego jakość, zatem redaktorzy powinni rozważyć następujące kwestie:

  • miejsce pracy członków kolegium powinno odzwierciedlać zasięg czasopisma,
  • kompetencje członków kolegium powinny odpowiadać zakresowi tematycznemu czasopisma,
  • należy wybierać przedstawicieli z kluczowych instytutów badawczych,
  • odpowiednimi osobami mogą być wcześniejsi redaktorzy gościnni wydań specjalnych, autorzy kluczowych recenzji i najlepsi recenzenci,
  • nowych członków rady mogą proponować obecni członkowie kolegium redakcyjnego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem do kolegium redakcyjnego czasopisma, należy użyć wyszukiwarki Journal Finder, aby znaleźć stosowne czasopismo i skontaktować się z redakcją, korzystając z wykazu członków kolegium redakcyjnego.