Funkcja Śledzenia artykułu przez redaktorów

Możliwość śledzenia artykułów przez redaktorów (Article tracking for Editors — ATfE) to usługa śledzenia procesu produkcji w czasie rzeczywistym, dostępna dla redaktorów czasopism Elsevier.

Redaktorzy mają możliwość korzystania z usługi ATfE w odniesieniu do wszystkich artykułów w procesie produkcji i niedawno opublikowanych. Mogą oni:

  • sprawdzić status maszynopisów przyjętych przez czasopismo i przeniesionych do procesu produkcyjnego;
  • wyświetlić linki z wykazu bibliografii (kiedy zostaną udostępnione);
  • wejść w linki do wersji artykułów opublikowanych na ScienceDirect;
  • wyświetlić liczniki cytowań na Scopus.

Dotyczy to wszystkich artykułów, które nie zostały jeszcze ostatecznie opublikowane w numerze czasopisma i artykułów opublikowanych w numerach wydanych w ciągu ostatniego roku.

Jak uzyskać dostęp do usługi śledzenia artykułu przez redaktorów?

Usługa ATfE jest dostępna tylko dla redaktorów czasopism Elsevier. Jeżeli jesteś redaktorem Elsevier i chcesz uzyskać dostęp do usługi ATfE w odniesieniu do czasopism, nad którymi pracujesz, wystarczy skorzystać z prostej, dwuetapowej procedury.

  1. Należy najpierw utworzyć konto w serwisie śledzenia (konto może już istnieć, jeżeli wcześniej korzystałeś/-aś z OASIS dla redaktorów). Utworzenie konta jest łatwe i bezpłatne.
  2. Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony/-a o przesłanie do nas wniosku o dostęp do odpowiednich czasopism. Zweryfikujemy ten wniosek i wyślemy Ci szczegółowe informacje, jak dodać czasopisma do swojego konta.

Więcej informacji o usłudze śledzenia artykułu przez redaktorów znaleźć można na stronach centrum wsparcia.