Układ artykułu

Nowy układ artykułu

Poniżej przedstawiono jak artykuł będzie się prezentował online.

Uwaga: zmiana nie ma wpływu na układ tekstu (jednokolumnowy, dwukolumnowy).

W tym przykładzie zastosowano układ dwukolumnowy, który może różnić się od stosowanego przez dane czasopismo.

Układ artykułu


Modele układu tekstu

Uwaga: poprawienie rozkładu strony nie będzie miało wpływu na układ tekstu

Mały 165 x 240 mm
(kliknij obraz, aby pobrać plik PDF w języku angielskim)

typesetmodels-imagesmall

Średni, dwie kolumny, 192 x 262 mm
(kliknij obraz, aby pobrać plik PDF w języku angielskim)

typesetmodels-imagemedium

Średni, jedna kolumna, 192 x 262 mm
(kliknij obraz, aby pobrać plik PDF w języku angielskim)

typesetmodels-mediumsingle

Duży, 210 x 280 mm
(kliknij obraz, aby pobrać plik PDF w języku angielskim)

typesetmodels-imagelarge


Wskazówki i porady dotyczące optymalizacji przeglądania

  • Do przeglądania i wydrukowania modeli układu tekstu potrzebny jest program Adobe Reader.  Program ten jest dostępny bezpłatnie i może być używany w wielu systemach operacyjnych, w tym Windows, Mac i UNIX; można go pobrać ze strony internetowej http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
  • Aby wydrukować te przykłady w rozmiarze rzeczywistym, należy w oknie dialogowym wydruku programu Acrobat Reader wybrać „brak” skalowania tekstu.

Więcej informacji o czcionce

Używana przez nas czcionka to „Gulliver”. Została zaprojektowana przez artystę-grafika, Gerarda Ungera.
Ta wersja czcionki Gulliver została dostosowana do publikacji naukowych, technicznych i medycznych (STM) i jest stosowana wyłącznie w publikacjach Elsevier.

Nowe modele układu tekstu nie mają wpływu na wygląd symboli matematycznych.

Elsevier, jak również Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne, Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne, IEEE oraz Amerykański Instytut Fizyki uczestniczą w projekcie tworzenia czcionek STIX (ang. Scientific and Technical Information Exchange — wymiana informacji naukowych i technicznych). W ramach projektu STIX rozwijany jest wyczerpujący zestaw czcionek, które służą społeczności naukowców i inżynierów w procesie od przygotowania maszynopisu do ostatecznej publikacji, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.  Więcej informacji — patrz www.stixfonts.org.