Usługa oceny wstępnej czasopism

preevaluation_PL.jpg

Redakcje oraz wydawcy czasopism, którzy pragną je zgłosić do indeksowania do bazy Scopus, mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi oceny wstępnej (tzw. pre-ewaluacji). Jej celem jest wstępne sprawdzenie zgodności czasopisma z minimalnymi wymogami technicznymi, które są stawiane wszystkim indeksowanym czasopismom.
Raport, który jest wynikiem oceny, podsumowuje słabe strony czasopisma, które mogą być uznane jako niezgodne z wymogami minimalnymi, co z kolei może skutkować odrzuceniem czasopisma w ocenie formalnej i nałożeniem okresu karencji.

Ostateczna decyzja o indeksowaniu czasopisma zapada po jego pełnej, formalnej ocenie i jest niezależną decyzją członków Content Selection and Advisory Board.


Aby zgłosić czasopismo do oceny wstępnej, proszę wypełnić ten formularz.


Czas oczekiwania na wynik oceny wynosi około miesiąca. Każde czasopismo może być ocenione tylko jeden raz.

Więcej informacji o formalnej ocenie, kryteriach oraz wymogach stawianych czasopismom indeksowanym w bazie Scopus można przeczytać tutaj http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection

Share
Tweet
Share
Share