Formularz wniosku o pozwolenie

Aby uzyskać pozwolenie na wykorzystanie treści nieumieszczonych na portalu ScienceDirect, należy wypełnić poniższy formularz.
W przypadku treści zamieszczonych na portalu ScienceDirect pozwolenie można łatwo uzyskać poprzez serwis Rightslink. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących uzyskiwania pozwolenia.

Pomoc i wsparcie

Instytucje i firmy, które chciałyby nabyć przedruki artykułów z czasopism, powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi odbitek
. Aby uzyskać kopię artykułu lub uzyskać dostęp do jego pełnej wersji, należy zapoznać się z opcjami dostępu
. Więcej informacji na temat sposobów udostępniania przez autorów artykułów opublikowanych w czasopismach znaleźć można na stronie głównej dla autorów
Aby złożyć wniosek o udostępnienie artykułu w wersji dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, należy wypełnić formularz z wnioskiem o egzemplarz dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Informacje o publikacji Elsevier, z której materiały użytkownik planuje wykorzystać:

Książka
to

Czasopismo
to

Jeżeli ten produkt elektroniczny jest dołączony do książki wydanej przez Elsevier, wprowadź szczegółowe informacje poniżej:
to

Jeżeli dany produkt elektroniczny to film lub DVD, wprowadź szczegółowe informacje poniżej:

Jeżeli ten produkt elektroniczny nie jest związany z książką, ale pochodzi ze strony internetowej, wprowadź szczegółowe informacje poniżej:
Ilość materiału:

Ponowne użycie w książce/podręczniku:
Podaj następujące informacje: planowany wydawca, tytuł i autor/autorzy nowej pracy*

Ponowne użycie w czasopiśmie:
Podaj następujące informacje: planowany wydawca, tytuł i autor/autorzy nowej pracy*

Wykorzystanie w prezentacji/zestawie slajdów:
Podaj następujące informacje: nazwa sponsora lub firmy zapewniającej finansowanie, liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone lub liczba uczestników spotkania*

Wykorzystanie w materiałach promocyjnych/broszurze:
Podaj następujące informacje: nazwa sponsora lub firmy zapewniającej finansowanie, liczba egzemplarzy lub liczba uczestników spotkania*

Wykorzystanie w materiałach CME:
Podaj następujące informacje: nazwa sponsora lub firmy zapewniającej finansowanie, liczba egzemplarzy lub liczba uczestników spotkania*

Wykorzystanie w dysertacji:
Podaj następujące informacje: w stosownych przypadkach podać zasady rejestrowania (np. w repozytorium) w instytucji użytkownika*

Wykorzystanie w materiałach kursowych/lekcyjnych:
Podaj następujące informacje: liczba studentów; jeżeli materiał pochodzi z czasopisma, potwierdź, czy instytucja użytkownika posiada subskrypcję*

Wykorzystanie na dysku CD-ROM/DVD:
Podaj następujące informacje: tytuł produktu, liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone, potwierdź czy będą one rozprowadzane bezpłatnie*

Wykorzystanie w gazecie/biuletynie:
Podaj następujące informacje: nazwa wydawcy, tytuł publikacji i liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone*

Wykonanie kserokopii:
Podaj następujące informacje: liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone, z adnotacją w jakim celu; potwierdź czy kopie będą rozprowadzane bezpłatnie*

Wykorzystanie w materiałach pokonferencyjnych:
Podaj następujące informacje: nazwa wydawcy, tytuł materiałów pokonferencyjnych i liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone*

Wykorzystanie w raporcie rządowym:
Podaj następujące informacje: nazwa wydawcy, tytuł raportu, liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone*

Wykorzystanie w materiałach szkoleniowych:
Podaj następujące informacje: nazwa kursu, liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone, liczba uczestników kursu, potwierdź czy materiały będą rozprowadzane bezpłatnie*

Umieszczenie na stronie internetowej:
Podaj następujące informacje: adres strony internetowej, okres publikacji, potwierdź czy dostęp do strony internetowej jest chroniony hasłem/jest ograniczony*

Wykorzystanie na plakacie:
Podaj następujące informacje: gdzie zostanie zaprezentowany i liczba egzemplarzy, które zostaną rozprowadzone

Wykorzystanie w programie telewizyjnym/filmie dokumentalnym/filmie:
Podaj następujące informacje: tytuł programu/filmu dokumentalnego/filmu, kontekst, w jakim materiał zostanie wykorzystany, gdzie i kiedy materiał zostanie wyemitowany*

Wykorzystanie w aplikacji mobilnej:
Podaj następujące informacje: nazwa aplikacji, opis produktu, rynek docelowy, potwierdź czy aplikacja będzie udostępniana bezpłatnie*

INNE:
Opisz proponowany sposób wykorzystania materiału*


STANDARDOWY CZAS ROZPATRYWANIA PRZEZ NAS WNIOSKÓW WYNOSI 15 DNI ROBOCZYCH. JEŻELI W DANYM PRZYPADKU TERMIN TEN JEST ZBYT DŁUGI, NALEŻY UMIEŚCIĆ TAKĄ INFORMACJĘ W POLU KOMENTARZA PONIŻEJ.