Program ankietowania autorów Elsevier

Odkryj, w jaki sposób autorzy kształtują nasze usługi

Od 1999 r. prowadzimy program ankietowania autorów — stałe badanie wrażeń autorów związanych z publikowaniem swoich prac u nas.

Jak to działa?

Autorzy niedawno opublikowanych artykułów są proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wrażeń związanych z procesem publikacji, co daje nam wgląd w to, co myślą o czasopiśmie i o wsparciu jakie otrzymują.

Co roku ankietę wypełnia ponad 50 000 autorów!

Najnowsze wyniki

Odsetek autorów zadowolonych z następujących elementów*

Prędkość recenzji

80%

Prędkość produkcji

91%

Standard recenzji

92%

Redaktor/Kolegium redakcyjne

90%

Reputacja czasopisma

83%

Usługi wydawnicze

91%

Współczynnik oddziaływania (Impact Factor)

67%

Jakość końcowa

94%

Odbiorcy/Czytelnicy

86%

  

* W oparciu o 50 987 odpowiedzi otrzymanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Jednym z pytań, jakie zadajemy autorom jest „Dlaczego poleciłbyś/poleciłabyś czasopismo swoim kolegom?” Wśród odpowiedzi z 2014 r. znalazły się następujące:

 • „Szybko i łatwo, bez większej biurokracji, pomimo że jest to bardzo wpływowe i duże czasopismo.”
  (Autor o czasopiśmie Applied Geography, Australia, wiek poniżej 26 lat).
 • „Wyjątkowo wysokie kwalifikacje i kompetencje recenzentów oraz wysoka jakość pracy redakcji, konstruktywne i przekazywane w dobrej wierze uwagi recenzentów, szybka decyzja o publikacji artykułu po usunięciu uchybień.”
  (Autor o czasopiśmie Annals of Nuclear Energy, Bułgaria, wiek 46–55 lat)
 • „Geoderma to jedno z najważniejszych czasopism w dziedzinie nauk o glebie (obejmujących mineralogię gleby).”
  (Autor o czasopiśmie Geoderma, Polska, wiek 36–45 lat)
 • „Szybka recenzja i przydatne wskazówki dotyczące naszego badania.”
  (Autor o czasopiśmie Journal of Ethnopharmacology, Chiny, wiek 46–55 lat)
 • „Szybki proces recenzowania i konstruktywne uwagi.”
  (Autor o czasopiśmie Spectrochimica Acta A: Molecular Spectr., Chiny, wiek 36–45 lat)
 • „Czasopismo bardzo szanowane przez naukowców zajmujących się czujnikami, wysokiej jakości artykuły, do których się odwołuję, bardzo dobra wartość współczynnika IF.”
  (Autor o czasopiśmie Sensors and Actuators B:Chemical, Słowacja, wiek 26–35 lat)
 • „Wysoka renoma czasopisma, dobry poziom wiedzy recenzentów w mojej dziedzinie, dobra praca kolegium redakcyjnego.”
  (Autor o czasopiśmie Chemical Engineering Science, Federacja Rosyjska, wiek ponad 65 lat)
 • „Redaktor dobrze zarządzał publikacją artykułu. Miałem możliwość znacznego ulepszenia artykułu.”
  (Autor o czasopiśmie Economics Letters, Stany Zjednoczone, wiek 36–45 lat)
 • „Jestem zadowolony z całego procesu recenzowania.”
  (Autor o czasopiśmie Neurocomputing, Australia, wiek 26–35 lat)
 • „1. Krótki czas reakcji. 2. Bardzo profesjonalne zarządzanie przesłanymi artykułami.”
  (Autor o czasopiśmie Marine Pollution Bulletin, Malezja, wiek 46–55 lat)
 • „Bardzo sprawny przebieg całego procesu, od złożenia maszynopisu, po jego przyjęcie i publikację.”
  (Autor o czasopiśmie Tetrahedron Letters, Japonia, wiek 36–45 lat)

Słuchamy autorów

Bardzo poważnie traktujemy opinie otrzymane zarówno w programie ankietowania autorów, jak i podczas bezpośrednich spotkań z nimi. Wiele naszych inicjatyw mających na celu ulepszenie naszych usług dla autorów wynika z ich sugestii. Oto kilka niedawnych przykładów:

Poprawa czasu recenzowania

„Proces recenzowania przebiegał bardzo powoli, trwał prawie sześć miesięcy.”
(Autor o czasopiśmie Chemosphere, Finlandia, wiek 26–35 lat)

„Wspaniałe czasopismo. Głównym czynnikiem odstraszającym dla pracowników akademickich zatrudnionych na etacie jest czas recenzowania (około 18 miesięcy). Polecałbym ten tytuł, bo to wspaniałe czasopismo, ale tylko tym, którzy mają artykuł, w przypadku którego znaczne opóźnienia nie mają znaczenia.”
(Autor o czasopiśmie Energy Economics, Stany Zjednoczone, wiek 26–35 lat)

20 procent autorów biorących udział w ankiecie uznało prędkość recenzowania za problematyczną. Rozumiemy ten problem i stale sprawdzamy i testujemy nowe sposoby przepływu pracy, aby poprawić całkowity czas procesu recenzowania.

Teraz na przykład sprawdzamy rezultaty skrócenia ostatecznych terminów recenzowania.Z myślą o transparentności upubliczniamy również średnie czasy recenzowania i produkcji w naszych czasopismach. Informacje te można znaleźć, wraz z innymi wskaźnikami, w sekcji Journal Insights na stronie głównej czasopisma.

Zainicjowaliśmy też program doceniania recenzentów Elsevier, który ma na celu zaangażowanie recenzentów i nagradzanie ich za wykonywaną pracę. Obejmuje on kilka projektów i eksperymentów, na przykład platformę Reviewer Recognition

Udostępnianie wyników badań naukowych

„Po publikacji artykułu nawet autorzy nie mogli uzyskać dostępu do swoich prac.”
(Autor o czasopiśmie Catalysis Communications, Indie, wiek 36–45 lat) Rozumiemy frustrację autorów, którzy nie są w stanie uzyskać dostępu do swoich artykułów ani udostępnić ich swojej społeczności. W 2014 r. uruchomiliśmy Share Link, nową usługę, która wysyła autorom odpowiednio dostosowany link do ich nowo opublikowanych artykułów. Mogą go swobodnie udostępniać i umieszczać w postaci wpisu przez 50 dni po publikacji.

Publikacje z otwartym dostępem

„Elsevier oferuje standardowe wskazówki, jednak czasem trudno jest znaleźć wskazówki dotyczące konkretnych czasopism. Miałem na przykład trudności ze znalezieniem informacji o zasadach publikacji z otwartym dostępem (czy artykuły staną się ogólnie dostępne rok po publikacji?)”
(Autor o czasopiśmie Gynecologic Oncology, Holandia, wiek 26–35 lat)

Wszystkie informacje dotyczące publikowania z otwartym dostępem w czasopiśmie, w tym czas trwania embarga, pojawiają się obecnie na stronie czasopisma; można je otworzyć klikając link „Support Open Access”. Autorzy mogą również znaleźć ogólne informacje nt. udostępniania artykułu na naszej stronie internetowej.