Usługa Article Transfer

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli maszynopis zostanie uznany za nieodpowiedni do publikacji w wybranym czasopiśmie, redaktor może zasugerować przesłanie go do bardziej odpowiedniego tytułu za pomocą usługi Article Transfer (ATS) firmy Elsevier. Jeżeli wyrazisz zgodę, maszynopis zostanie przesłany bez konieczności zmiany formatowania.

Przenosząc artykuł w ramach opcji ATS, można:

  • Odprężyć się — nie ma potrzeby zmiany formatowania czy ponownego przesyłania artykułu; w ciągu kilku minut prześlemy maszynopis do nowego czasopisma
  • Cieszyć się krótszym czasem redakcji — gdy zajdzie potrzeba, redaktorzy wykorzystają pracę wykonaną przez poprzednich recenzentów
  • Zmaksymalizować swoje możliwości publikacji
  • Wprowadzić poprawki do artykułu — masz okazję wprowadzenia poprawek przed przesłaniem artykułu do nowego czasopisma
  • Zachować pierwszy terminu przesłania artykułu
  • Zachować kontrolę nad procesem — to Ty podejmujesz decyzję, przy minimalnym wysiłku z Twojej strony. Zgoda na przeniesienie wymaga tylko jednego kliknięcia

Jak to działa?

Przesłanie złożonego artykułu przy pomocy ATS jest proste.

  1. Propozycję przeniesienia otrzymasz pocztą e-mail — rozpocznij proces transferu, klikając link.
  2. Wybierz właściwe czasopismo, a Twoja praca zostanie przesłana automatycznie.
  3. W tym momencie masz szansę wprowadzenia poprawek do artykułu — wystarczy przesłać dokument „odpowiedź na uwagi recenzentów” zawierający listę dokonanych przez Ciebie zmian.
  4. Teraz wystarczy już tylko zakończyć składanie wniosku (w zależności od czasopisma, mogą być wymagane dodatkowe pliki), zatwierdzić PDF i wysłać.

Wybór innego czasopisma

Jeśli wolisz przesłać artykuł do innego czasopisma, wystarczy odrzucić ofertę transferu i przesłać maszynopis do innego czasopisma.


Elsevier pomaga usprawnić proces przesyłania maszynopisu i recenzji naukowej

Recenzja naukowa — jako sprawdzona metoda oceny jakości nauki — odgrywa istotną rolę w interakcji i komunikacji między autorami, czytelnikami, recenzentami i redaktorami. Zauważamy jednak, że istnieją pewne niedociągnięcia, a czasem nawet frustracje, związane z tradycyjnym sposobem składania maszynopisu oraz procesem recenzji naukowej. Naszym celem jest ułatwienie i rozwinięcie szybkich, efektywnych i prawdziwie innowacyjnych rozwiązań, aby usprawnić całość procesu przesyłania maszynopisów i recenzji naukowych.

Tradycyjne procesy wydawnicze zmieniają się i w tym kontekście ustanowiliśmy klastry powiązanych ze sobą czasopism w ramach różnych dziedzin akademickich. Sprzyja to współpracy między tymi czasopismami, umożliwiając nam dostarczanie większej liczby opcji i lepszych usług usprawniających proces wydawniczy.