3. Prześlij i zweryfikuj

Jak przedłożyć artykuł

Możesz przesłać artykuł do większości czasopism Elsevier, korzystając z systemu online: Elsevier Editorial System (EES) lub nowego systemu Elsevier EVISE®. Rodzaj systemu zależy od czasopisma.

  • Należy skorzystać z linku „Submit Your Paper” na stronie głównej danego czasopisma. Nastąpi przekierowanie do systemu EES lub EVISE®, gdzie należy się zalogować.
  • Jeśli korzystasz z tego systemu po raz pierwszy, zarejestruj się, postępując zgodnie z instrukcją. Jeśli korzystałeś już z systemu, zaloguj się.
  • Po zalogowaniu system poprowadzi Cię przez proces przesyłania artykułu.
  • Po zakończeniu przesyłania artykułu otrzymasz e-mail z numerem referencyjnym, którego możesz użyć, aby sprawdzić status artykułu.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o EVISE® i migracji z EES.

Recenzje naukowe

Redaktor czasopisma podejmie pierwszą decyzję dotyczącą złożonego artykułu. Jeśli jest on odpowiedni dla danego czasopisma, redaktor wyśle maszynopis do jednego lub większej liczby recenzentów — specjalistów w danej dziedzinie. Proces recenzji naukowej działa jak filtr, aby zapewnić, że publikowane są tylko dobre badania oraz poprawia jakość publikowanych badań, dając recenzentom możliwość proponowania poprawek. Aby dowiedzieć się więcej na temat recenzji naukowej odwiedź temat Elsevier Researcher Academy w sekcji „Navigating peer review”.

Otwarty dostęp: według Twojego uznania

W naszych czasopismach wspieramy otwarty dostęp; więcej o dostępnych opcjach na stronach dotyczących otwartego dostępu.

Usługa Article Transfer

Jeżeli maszynopis zostanie uznany za nieodpowiedni do publikacji w wybranym czasopiśmie, redaktor może zasugerować przesłanie go do bardziej odpowiedniego tytułu za pomocą usługi Article Transfer firmy Elsevier. Jeżeli wyrazisz zgodę, maszynopis zostanie przesłany bez konieczności zmiany formatowania.

Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych badawczych

Przesyłając swój artykuł lub korektę artykułu do czasopisma Elsevier, znajdziesz rozwiązania umożliwiające udostępnienie swoich danych badawczych bezpośrednio w ramach systemu EVISE. Na przykład swoje dane badawcze można przesłać do Mendeley Data, udostępnić linki do danych badawczych przechowywanych w repozytorium lub przesłać wraz z artykułem artykuł z danymi lub opisem metody. Można też zawrzeć w artykule interaktywne wizualizacje danych. Informacje o rozwiązaniach wspieranych przez dane czasopismo sprawdzić można w Przewodniku dla autorów tego czasopisma.

Odwiedź stronę udostępniania danych badawczych