Udostępnianie i promocja artykułu

Udostępnianie wyników badań naukowych, osiągnięć i ambicji szerszemu gronu odbiorców zwiększa widoczność autora w danej dziedzinie.  Wpływa to na liczbę cytowań, co przyczynia się do zwiększenia renomy, ułatwia promowanie badań i rozwój kariery naukowej autora. Udostępnianie swojego artykułu jest ważną częścią badań i ważne jest, aby robić to odpowiedzialnie.

Jako autorowi największe korzyści przynosi Ci udostępnianie właściwej wersji swojego artykułu. Gwarantuje to, że:

 • Twój wkład zawsze zostanie doceniony — Twoja praca musi być precyzyjnie cytowana, co z kolei gwarantuje, że usługi takie jak panel osobistych danych statystycznych będą poprawnie rejestrować cytowania
 • Integralność rejestrów naukowych pozostanie nienaruszona — należy odsyłać czytelników do najbardziej aktualnej wersji artykułu — za pomocą linku do artykułu opublikowanego w czasopiśmie.
 • Korzystasz z usług, które oferujemy — linki Share Links to spersonalizowane, spersonalizowane krótkie łącza gwarantujące bezpłatny dostęp do Twojego artykułu przez 50 dni

Odpowiedzialne udostępnianie w zgodzie z prawami autorskimi umożliwia wydawcom utrzymywanie wysokiej jakości czasopism i usług, jakie świadczą społeczności badawczej. Elsevier wspiera odpowiedzialne udostępnianie treści oraz umożliwiające je platformy; przestrzegamy zasad dobrowolnego udostępniania treści Stowarzyszenia STM.

Poniżej znaleźć można informacje, jak udostępnić swój artykuł opublikowany w czasopiśmie. Informacje nt. udostępniania wydań wstępnych i przyjętych maszynopisów znaleźć można w zasadach dotyczących udostępniania.

Promuj swój artykuł

Po publikacji artykułu można go promować, aby zwiększyć pole oddziaływania swoich badań.

Pobierz nasz przewodnik i broszurę, aby poznać sposoby na wypromowanie swojego artykułu. Odwiedź również stronę „Zapewnianie widoczności” w Researcher Academy, aby uzyskać bezpłatne materiały e-learningowe.

 • Przemyśl optymalizację dla wyszukiwarek internetowych oraz słowa kluczowe, aby pomóc czytelnikom odkryć Twój artykuł
 • Pomyśl o wypromowaniu swojego artykułu przez media społecznościowe i prasę.
 • Zdecyduj, jak chcesz udostępnić swój artykuł
 • Monitoruj oddziaływanie swojego artykułu przy pomocy wskaźników na poziomie artykułu
 • Wzbogać artykuł audio-slajdami, krótkimi 5-minutowymi prezentacjami, aby samodzielnie objaśnić badania i udostępnić je na innych platformach.

Udostępnij swój artykuł

Udostępnianie badań stanowi ważną część procesu badawczego. Ten prosty przewodnik pomoże Ci udostępnić swoje badania szerokiej grupie odbiorców.

Usługa Share Link

Aby pomóc Ci dotrzeć do większej liczby czytelników, po opublikowaniu artykułu Elsevier prześle Ci Share Link, krótki, osobisty, spersonalizowany link umożliwiający bezpłatny dostęp do Twojego artykułu przez 50 dni. Oznacza to, że możesz zapraszać współpracowników i innych badaczy do zapoznania się z Twoim artykułem na platformie ScienceDirect, udostępniając go pocztą e-mail i w mediach społecznościowych. Osoby, które klikną link, zostaną przekierowane bezpośrednio do artykułu, bez konieczności logowania lub rejestracji.

 • 50-dniowy bezpłatny dostęp do wersji HTML i PDF Twojego artykułu
 • Udostępnienie linku poprzez media społecznościowe i pocztę e-mail pomoże Ci wygenerować zainteresowanie artykułem
 • Udostępnienie artykułu zwiększa jego widoczność, potencjalnie zwiększając liczbę pobrań i cytowań
 • Procedura jest prosta: wystarczy kliknąć na link podczas 50-dniowego okresu bezpłatnego dostępu

Na ostatnim etapie publikacji artykułu automatycznie przekazywany jest link udostępniania Share Link. Jeśli autorów jest kilku, link Share Link otrzyma osoba wskazana do korespondencji, która może go następnie udostępnić współautorom.

Dowiedz się więcej

Udostępnianie wyników badań naukowych

Poniżej przedstawiono kilka opcji zamieszczania i udostępniania artykułu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami o otwartym dostępie w modelu zielonej drogi w wydawnictwie Elsevier, naszymi zasadami udostępniania oraz często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zamieszczania treści w Internecie.

Jeśli nie podano inaczej, poniższe przykłady odnoszą się do Twojego artykułu opublikowanego w czasopiśmie. Informacje nt. udostępniania wydań wstępnych i przyjętych maszynopisów znaleźć można w naszych zasadach udostępniania.

Stowarzyszenie STM stworzyło stronę www.howcanishareit.com, na której wyjaśniono, w jaki sposób autorzy i użytkownicy mogą udostępniać artykuły publikowane w czasopismach naukowych. Zawiera ona narzędzie Can I Share It, które daje naukowcom możliwość łatwego sprawdzenia, gdzie dany artykuł można udostępnić zgodnie z prawami wynikającymi z modelu dostępu oraz prawami użytkowania.

Chcę udostępnić mój artykuł:

Zawsze można przedstawić swoje badania w formie prezentacji lub plakatu.

Można wykorzystać swój artykuł na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz do wewnętrznych szkoleń w swojej instytucji (włączając w to podręczniki i materiały dydaktyczne).

Można wykorzystać swój artykuł w celu uzyskania grantu.

Można łatwo udostępnić swój artykuł współpracownikom (i innym osobom) w ramach prywatnej korespondencji, np. w wiadomości e-mail.

Zawsze można umieścić wstępną wersję swojej publikacji na serwerze preprintów. Dodatkowo w przypadku archiwów ArXiv i RePEC można również natychmiast zaktualizować tę wersję o przyjęty maszynopis. Uwaga: w czasopismach Cell Press, The Lancet i kilku tytułach należących do towarzystw naukowych obowiązują inne zasady dotyczące preprintów. Odpowiednie informacje są dostępne na stronach głównych poszczególnych czasopism.

Zalecamy sporządzenie listy wszystkich swoich publikacji i połączenie jej linkiem z wersją końcową dostępną na ScienceDirect, co ułatwi ich cytowanie.  Dodatkowo można również zamieścić preprint swojego artykułu lub przyjęty maszynopis oraz wszystkie artykuły z otwartym dostępem w modelu złotej drogi na swojej niekomercyjnej stronie osobistej lub blogu. Artykuły z otwartym dostępem w modelu złotej drogi można zamieszczać na swojej niekomercyjnej stronie osobistej lub blogu. Autorzy mogą również udostępniać artykuły z otwartym dostępem w modelu złotej drogi zgodnie z licencją CC-BY na stronach komercyjnych. Patrz „Kilka słów na temat otwartego dostępu w modelu złotej drogi” poniżej.

Można natychmiast umieścić swój przyjęty maszynopis autorski w repozytorium swojej instytucji i udostępnić go publicznie po upływie okresu embarga. Należy pamiętać, że artykuły publikowane z otwartym dostępem w modelu złotej drogi można zamieszczać i natychmiast udostępniać publicznie.

Zawsze można umieścić w internecie preprint swojego artykułu oraz przyjęty maszynopis autorski po upływie okresu embarga. Należy pamiętać, że artykuły publikowane z otwartym dostępem w modelu złotej drogi można zamieszczać od razu.

Serwisy takie, jak sieci współpracy naukowej, umożliwiają autorom przedstawienie zalet swoich prac i zapewniają szybkie i efektywne sposoby nawiązania współpracy i udostępniania badań.

Sieci współpracy naukowej kooperują z wydawcami nad ułatwieniem prezentowania prac naukowych poprzez udostępnienie linków do publikowanych artykułów na profilach autorów.

Zachęcamy autorów do odpowiedzialnego udostępniania swoich badań w sieciach współpracy naukowej. Można udostępnić preprint swojego artykułu, abstrakt lub link do artykułu.

Przykłady sieci współpracy naukowej można znaleźć na stronie stowarzyszenia STMwww.howcanIshareit.com.

Elsevier przesyła autorowi link „share link” — krótki, osobisty, spersonalizowany link, po ostatecznej publikacji artykułu. Umożliwia on 50-dniowy bezpłatny dostęp do nowo opublikowanego artykułu na ScienceDirect każdemu, kto go kliknie. Zachęcamy do udostępniania tego linku w mediach społecznościowych. Po upływie 50 dni wspomniany link będzie nadal działał, ale będzie automatycznie powracał do linku do pełnotekstowej wersji artykułu.

Można również udostępnić finalną wersję opublikowanego artykułu, publikując go od razu z otwartym dostępem.

Licencje i udostępnianie w przypadku otwartego dostępu w modelu złotej drogi

Jeśli autor decyduje się na publikację swojego artykułu z otwartym dostępem, może go udostępnić zgodnie z wybraną licencją użytkownika końcowego:

 • Artykuły z licencją CC-BY mogą być udostępnione każdemu, na dowolnej platformie i przy pomocy dowolnego kanału komunikacyjnego.
 • Artykuły z licencją CC-BY-NC-ND można udostępniać tylko na platformach niekomercyjnych.

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie dotyczącej licencji z otwartym dostępem.

Czy chcesz, by Twój artykuł został opublikowany z otwartym dostępem?

Jeśli artykuł został już opublikowany jako artykuł prenumerowany, można zmienić opcję udostępniania na otwarty dostęp do 31 stycznia kolejnego roku przez wniesienie opłaty za publikację artykułu obowiązującej w danym czasopiśmie.  Na przykład, jeśli formalna data publikacji artykułu to marzec 2017 r., autorzy mogą zmienić dostęp na otwarty do 31 stycznia 2018 r. Ta data graniczna jest koniecznym elementem naszej polityki unikania otrzymywania honorarium z dwóch różnych źródeł. Aby złożyć wniosek o otwarcie dostępu do artykułu w mocą wsteczną lub otrzymać dalsze informacje, należy skontaktować się z nami.