2. Przygotowanie artykułu do złożenia w wydawnictwie

Przygotowanie artykułu

Przeczytaj przewodnik dla autorów, który znajdziesz na stronie głównej czasopisma. Zawiera on konkretne wymagania dotyczące etyki, opcji otwartego dostępu, praw autorskich i umów z organizacjami finansującymi. Przedstawia również wytyczne związane z przygotowaniem artykułu, w tym informacje nt.:

  • struktury artykułu
  • streszczenia
  • najważniejszych informacji i słów kluczowych
  • akceptowanych formatów, źródeł danych i filmów

Nie dopuść, aby odrzucono artykuł z powodów językowych

Słaby poziom angielskiego jest jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia artykułu. Można tego uniknąć, zlecając korektę lub edycję maszynopisu. Informacje o tym, jak sprawdzić poprawność maszynopisu, znaleźć można w naszym przewodniku. Elsevier oferuje również usługi redakcji językowej poprzez WebShop:

Wzbogać swój artykuł

Publikacja w czasopiśmie Elsevier daje okazję do wzbogacenia artykułu inną treścią, np. o abstrakty graficzne, interaktywne mapy, wizualizacje danych w 3D i multimedia. Treść tę należy przygotować przed przedłożeniem artykułu, dlatego należy sprawdzić w Przewodniku dla autorów, jakie opcje są dostępne w wybranym czasopiśmie.

Udostępnianie danych badawczych

Przygotowując maszynopis, należy zastanowić się nad nadaniem finalnej wersji artykułu większej widoczności poprzez udostępnienie swoich danych badawczych. Swoje dane badawcze można przesłać bezpośrednio do Mendeley Data nadsyłając manuskrypt, połączyć linkiem dane badawcze przechowywane w repozytorium lub przesłać wspólnie z artykułem dane lub opis metody. Można też zawrzeć w artykule interaktywne wizualizacje danych. Aby proces składania artykułu przebiegał szybciej i prościej, należy sprawdzić w Przewodniku dla autorów wybranego czasopisma, jakie rozwiązania są obsługiwane i odpowiednio przygotować pliki przed przesłaniem.