Proof Central

Dostępny online interfejs HTML Proof Central pozwala szybko i łatwo wprowadzać korekty, uwagi oraz wnioski o zmianę w korygowanym tekście i przesyłać je bezpośrednio do edycji.

Pomoc online na temat Proof Central

Funkcje

Rozwiązanie do korekty autorskiej Proof Central umożliwia:

 • przeglądanie i odpowiadanie na pytania edytora,
 • wstawianie tekstu do artykułu,
 • stosowanie stylów tekstu pogrubionego, kursywy, indeksu górnego i dolnego,
 • dodawanie załączników zastępujących przesłane z artykułem lub dodatkowych,
 • dodawanie do załączników uwag opisujących je lub wskazujących nam, jak powinny zostać wykorzystane,
 • edycję i korektę komórek tabeli,
 • precyzyjne opisanie grafiki i dodanie uwag do niej,
 • edycję wzorów w edytorze wzorów matematycznych lub w trybie równania w wersji LaTex,
 • usuwanie treści, grafiki lub równań,
 • zestawienie edycji i instrukcji dodanych do artykułu.

Opcje korekty

Korektę tekstu można wykonać online lub wprowadzając adnotacje i poprawki w pliku PDF, a następnie przesyłając plik do Proof Central za pomocą odpowiedniej opcji przesyłania pliku.

Opcja 1: Wprowadzanie poprawek online

Po wprowadzeniu poprawek i naciśnięciu przycisku Prześlij nie ma możliwości wprowadzenia dalszych korekt. Przed naciśnięciem tego przycisku należy upewnić się, że wszystkie poprawki zostały wprowadzone. Jeżeli poprawki mają być wprowadzane w ramach wielu sesji, można je zapisać, a podczas kolejnej sesji wprowadzić dalsze.

Jeżeli korekty są wprowadzane przez kilka osób:

 • Poprawki w tekście może wprowadzać kilka osób za pomocą dostępnego online interfejsu HTML Proof Central. Wystarczy wysłać im link otrzymany przez autora pocztą e-mail.
 • Jeżeli link jest wysyłany do innych osób w celu wprowadzenia poprawek, należy proces ten ściśle kontrolować.
 • Poszczególne osoby muszą otrzymywać link po kolei, aby poprawki w danym momencie wprowadzane były tylko przez jedną osobę.
 • Każdy z korektorów po zakończeniu pracy musi zapisać zmiany, ale NIE PRZESYŁAĆ tekstu. Następnie musi powiadomić kolejną osobę, która ma wprowadzać poprawki lub danego autora zarządzającego procesem korekty.
 • W przypadku tej opcji korekty bardzo ważne jest, by każdy z korektorów zamykał przeglądarkę po wprowadzeniu poprawek i zapisaniu zmian. Ważne jest również, by żadna z tych osób po zakończeniu korekty nie kliknęła przycisku PRZEŚLIJ (Submit).
 • Przycisku tego może użyć ostatnia osoba, która w ten sposób prześle wszystkie poprawki.

Opcja 2: Wprowadzanie poprawek w pobranym pliku PDF

W przypadku niektórych czasopism istnieje możliwość pobrania za pomocą interfejsu Proof Central pliku PDF: wystarczy kliknąć link „Adnotacje w PDF” (Annotate PDF) widoczny w lewym górnym rogu interfejsu. Jeśli link „Adnotacje w PDF” jest niedostępny, oznacza to, że opcja ta nie jest dostępna (patrz poniżej: opcja bez możliwości przesłania pliku PDF z adnotacjami). W przypadku większości czasopism, w nowszej wersji Proof Central, opcja ta nie jest już dostępna. Nie ma zatem możliwości przesłania bezpośrednio przez interfejs Proof Central poprawek wprowadzonych w pobranym pliku PDF za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania do adnotacji. Szybszą i bardziej optymalną metodą korekty jest wprowadzenie poprawek bezpośrednio w interfejsie HTML Proof Central.

Proof Central — Opcja linku Adnotacje w PDF

W przypadku czasopism oferujących link „Adnotacje w PDF” w lewym narożniku okna Proof Central istnieje możliwość przesłania pliku PDF z poprawkami przez interfejs Proof Central. Interfejs Proof Central zawiera wersję PDF artykułu dostępną do pobrania. Można pobrać plik PDF, wprowadzić w nim poprawki i adnotacje, a następnie przesłać go do Proof Central za pomocą odpowiedniej opcji przesyłania pliku.

Uwaga: Jeżeli autor zdecyduje się skorzystać z opcji pobrania pliku PDF i wprowadzenia w nim poprawek i adnotacji, nie będzie już mógł zrobić korekty za pomocą interfejsu HTML.

Jeżeli korektę wykonuje więcej niż jedna osoba, można pobrać plik PDF, wprowadzić adnotacje i przekazać go po kolei do pozostałych korektorów. Po wprowadzeniu poprawek przez wszystkie osoby, autor może przesłać plik PDF z powrotem do Proof Central.

Opcja bez możliwości przesłania przez interfejs pliku PDF z adnotacjami

W przypadku czasopism nieoferujących linku umożliwiającego pobranie i odesłanie PDF z adnotacjami przez interfejs, nadal można pobrać PDF z Proof Central, wprowadzić w nim adnotacje za pomocą odpowiedniego narzędzia i zapisać go. Możesz odpowiedzieć na maila z prośbą o korektę, wysyłając swoje poprawki w formacie PDF. Plik PDF można również przesłać przedstawicielowi centrum wsparcia (Research Support Center), który przekaże go menedżerowi czasopisma.

Pomoc online i linki do przedstawicieli centrum wsparcia badaczy znaleźć można na tej stronie

Przesyłanie poprawek w pliku PDF nie jest opcją optymalną i może przyczynić się do nieznacznego wydłużenia czasu korekty artykułu. Aby wprowadzić adnotacje w pliku PDF, należy użyć programu Adobe Acrobat w wersji 11 lub nowszej.

Jeżeli nie posiada się wersji 11 lub nowszej, należy pobrać najnowszą wersję.


Wskazówki dla użytkownika

Szybkie przejrzenie poniższych wskazówek dla użytkownika i dotyczących przeglądarki pozwoli zoptymalizować korzystanie z narzędzia Proof Central.

Krótkie wskazówki

 • Dwukrotne kliknięcie słowa nie powoduje jego zaznaczenia, jak w edytorach tekstu.
 • Wszystkie odnośniki należy klikać dwukrotnie, aby przejść do treści, które wskazują.
 • Aby wstawić znaki specjalne, należy użyć CharMap (Windows) lub Character Palette (Macintosh).
 • Opcja „Edit Summary” nie powoduje skompilowania listy załączników.
 • Nie można dokonywać skomplikowanej edycji tabel, np. łączenia komórek, dodawania/usuwania wierszy, kolumn itp. Aby takie zmiany zostały wprowadzone, należy przesłać odpowiednie instrukcje.
 • Aby przesłać instrukcje dotyczące układu artykułu, należy użyć odnośnika „View Page Proof” w polu „Reference” i wpisać odpowiednie instrukcje w oknie dialogowym „Instruct” w polu „Toolbox”.

Wskazówki dotyczące przeglądarki

 • W przeglądarce Internet Explorer (IE) czasami nie wyświetlają się równania; może też wystąpić błąd „Math Processing Error” (błąd przetwarzania wzorów matematycznych). Dzieje się tak, gdy przeglądarka IE została otwarta z wyłączonymi dodatkami. Aby włączyć ją normalnie (z włączonymi dodatkami), należy w menu Start wybrać Internet Explorer i nie klikać opcji Internet Explorer (bez dodatków). Wtedy równania zostaną wyświetlone prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dot. systemu Windows.
 • W przeglądarce Internet Explorer (IE) po kliknięciu linka „Generate Report” lub „View Page Proof” może pojawić się komunikat „Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował tej witrynie możliwość pobierania plików do tego komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji...” Należy kliknąć opcję „Pobierz plik”, aby otworzyć raport lub korektę. Następnie należy ponownie kliknąć link „Generate Report” lub „View Page Proof”.