Zasady i etyka

Zasady dotyczące autorów

Więcej informacji na temat zasad firmy Elsevier można znaleźć na naszych stronach dotyczących zasad.Poniżej znajdują się linki, które mogą okazać się przydatne dla autorów.

 • Prawa autorskie (Copyright): prawa związane z publikacją i dystrybucją wyników badań naukowych
 • Udostępnianie artykułu: informacje szczegółowe dotyczące samodzielnej archiwizacji i publikowania
 • Wycofanie artykułu: usunięcie lub odwołanie artykułu
 • Zgoda pacjenta: wykorzystanie danych osobowych pacjentów lub innych osób fizycznych
 • Licencje otwartego dostępu: szczegółowe informacje o licencjach dostępnych dla publikacji z otwartym dostępem
 • Pozwolenia: uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie materiałów opublikowanych przez Elsevier
 • Dane naukowe: polityka i zasady dotyczące danych naukowych
 • Eksploracja tekstu i danych: zasady firmy Elsevier dotyczące eksploracji tekstu i danych

Etyka

Publikacja artykułu w recenzowanym czasopiśmie stanowi podstawowy element konstrukcyjny w rozwoju spójnej i poważanej sieci wiedzy. Stanowi bezpośrednie odzwierciedlenie jakości pracy autora i wspierających go instytucji. Recenzowane artykuły popierają i uosabiają metody naukowe. Dlatego ważne jest ustalenie standardów oczekiwanych zachowań etycznych.

Informacje dla autorów nt. zgodnych z etyką publikacji dostępne są w sekcji Etyka w Kampusie wydawniczym Elsevier Researcher Academy. Zasoby nt. etyki dostępne do pobrania znaleźć można w sekcji Zasoby kampusu wydawniczego Elsevier Researcher Academy. Inne przydatne informacje, opracowane specjalnie dla redaktorów, ale przydatne dla każdej osoby zainteresowanej tym zagadnieniem, zawiera Zestaw zasobów dotyczących etyki wydawniczej.

Zagadnienia etyczne, które należy rozważyć podczas publikowania:

 • Autorstwo artykułu: Autorstwo artykułu powinno ograniczać się do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, realizację lub interpretację opisywanych badań.
 • Oryginał a plagiat: Autorzy powinni zapewnić, że ich prace są całkowicie oryginalne; jeżeli wykorzystali prace i/lub słowa innych osób, cytaty powinny być odpowiednio oznaczone.
 • Dostęp do danych i przechowywanie ich: Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie z artykułem surowych danych do weryfikacji redakcyjnej; powinni być przygotowani na zapewnienie publicznego dostępu do takich danych.
 • Publikacje wielokrotne, nadliczbowe i zbieżne: Autor nie powinien publikować maszynopisów opisujących zasadniczo to samo badanie naukowe w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej publikacji pierwotnej. Elsevier nie postrzega następujących form wykorzystania pracy jako uprzedniej publikacji: publikacja w postaci abstraktu; publikacja w postaci pracy dyplomowej; publikacja w postaci preprintu elektronicznego. Informacje dotyczące wcześniejszych publikacji ujęto w przewodniku dla autorów każdego z czasopism Elsevier. Uwaga: w czasopismach Cell Press, The Lancet i kilku tytułach należących do towarzystw naukowych obowiązują inne zasady dotyczące wcześniejszych publikacji. Odpowiednie informacje są dostępne na stronach głównych poszczególnych czasopism.
 • Podanie źródeł: podanie źródeł w odpowiedniej formie.
 • Ujawnienie i konflikt interesów: Przy przesyłaniu każdego artykułu należy ujawnić wszystkie powiązania, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów.
 • Zasadnicze błędy w publikowanych pracach: Po znalezieniu znaczącego błędu lub nieścisłości w opublikowanej przez siebie pracy, autor jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym redaktora lub wydawcy czasopisma i współpracy z redaktorem w celu wycofania lub skorygowania artykułu.
 • Standardy dot. raportów: autorzy raportów z oryginalnych badań naukowych powinni przedstawić precyzyjny opis wykonanych prac oraz obiektywne omówienie ich znaczenia.
 • Zagrożenia i badania na ludziach lub zwierzętach: Jeżeli praca ma związek z chemikaliami, procedurami lub sprzętem stwarzającymi nietypowe zagrożenia lub jeżeli obejmuje wykorzystanie ludzi lub zwierząt, wymagane jest poświadczenie zgodności regulacyjnej.
 • Wykorzystanie obrazów lub danych dotyczących przypadku chorobowego konkretnego pacjenta: Badania prowadzone na pacjentach lub ochotnikach wymagają zatwierdzenia na piśmie przez komisję etyki lekarskiej oraz podpisania przez uczestnika badania świadomej zgody na udział w badaniu.

Więcej informacji (w języku angielskim)