Informacje o otwartym dostępie dla autorów artykułów

Istnieje kilka sposobów udostępnienia wyników swoich badań naukowych z otwartym dostępem podczas przesyłania i publikacji w czasopismach Elsevier. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach dotyczących otwartego dostępu.

Nagraliśmy również wykład zatytułowany „Otwarty dostęp i rozeznanie się w realiach czasopism” (Open access and navigating the journal landscape), który jest dostępny na stronach Publishing Campus.

Firma Elsevier zawarła kilka umów z organami i instytucjami finansującymi, w tym z Wellcome Trust, Europejską Radą ds. Badań Naukowych i Narodowymi Instytutami Zdrowia, aby ułatwić autorom spełnienie zasad otwartego dostępu.

Dlaczego publikować w Elsevier treści z otwartym dostępem?

  • Wysokiej jakości uznane i cenione czasopisma indeksowane przez serwis Scopus i obsługujące ORCID i CrossRef pomagają prowadzić rejestr publikacji danego autora.
  • Docieranie do kluczowych odbiorców dzięki 10 milionom aktywnych użytkowników naszej platformy wydawniczej ScienceDirect miesięcznie.
  • Dostosowane do potrzeb opcje publikacji z otwartym dostępem umożliwiają autorom podjęcie decyzji co do najlepszego sposobu publikacji.

Więcej informacji (w języku angielskim)