Mierzenie oddziaływania artykułu

Wskaźniki na poziomie artykułu określają ilościowo zasięg i oddziaływanie opublikowanych wyników badań naukowych.

Wskaźniki na poziomie artykułu uwzględniają dane z nowych źródeł (takich jak wzmianki w mediach społecznościowych) oraz mierniki tradycyjne (takie jak cytowania) i w ten sposób prezentują szerszy obraz dyskusji, udostępniania i wykorzystania danego artykułu.

Statystyki Mendeley

Wiedza o skali oddziaływania swoich badań naukowych może okazać się bezcenna podczas starań o finansowanie, nowe stanowisko lub awans. Statystyka Mendeley podaje dane o czytelnikach publikacji w ciągi kilku dni od jej ukazania się. Pomaga ona autorom lepiej i szybciej zrozumieć, w jaki sposób ich publikacja jest czytana, udostępniana i cytowana.

Cytowania

Cytowania to przyjęty wskaźnik pola oddziaływania badań naukowych. Cytowanie może oznaczać uznanie lub sprawdzenie wyników badań naukowych przez innych.  Cotygodniowy serwis CiteAlert firmy Elsevier pomaga autorom śledzić, gdzie ich praca jest cytowana.

Wykorzystanie

Bardziej bezpośrednim sposobem śledzenia oddziaływania artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób jest wyświetlany i pobierany online. Przez rok po publikacji artykułu, dzięki usłudze Alerty wykorzystania artykułów firmy Elsevier, stosowni autorzy co trzy miesiące otrzymują e-mail z linkiem do pulpitu nawigacyjnego danych o wykorzystaniu artykułów na ScienceDirect.


Czytelnicy Mendeley

Mendeley to wiodące źródło informacji o czytelnikach, czerpiące dane ze swojej globalnej społeczności, obejmującej miliony badaczy. Dostępna na platformie Scopus aplikacja Mendeley pokazuje całkowitą liczbę czytelników, którzy dodali artykuł i podaje informacje o trzech krajach, z których pochodzi najwięcej z nich, oraz o trzech najsilniej reprezentowanych przez nich dziedzinach i statusie akademickim.

Wskaźniki alternatywne

Elsevier współpracuje z firmą Altmetric.com, która zajmuje się przechwytywaniem online wzmianek w mediach społecznościowych i innych danych internetowych, takich jak zakładki, tweety, wpisy na Facebooku, wiadomości i wpisy na blogach naukowych. Serwis Altmetric.com został zintegrowany z usługą Scopus, jako szybka i łatwa metoda śledzenia wzmianek o danym artykule w mediach społecznościowych i innych wiodących kanałach. Różne czasopisma na portalu ScienceDirect dysponują aplikacją Altmetric.com, a wiele z nich również wyświetla na swojej stronie domowej listę 10 najpopularniejszych artykułów wybranych za pomocą Altmetric.com.