Najważniejsze informacje

Kluczowe zagadnienia (ang. highlights) to krótki zbiór wypunktowanych informacji o najważniejszych ustaleniach, zapewniający czytelnikom zwięzły przegląd treści artykułu. Wspomniana lista 3–5 punktów wskazuje najważniejsze informacje nt. opisanych badań naukowych (np. wyniki lub wnioski) i podkreśla, co je wyróżnia.

Kluczowe zagadnienia będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwania online, w dostępnym online spisie treści i w artykule, chociaż nie pojawią się w pliku PDF ani na wydruku artykułu.

Instrukcje dla autorów

W systemie EES kluczowe zagadnienia powinny zostać przesłane w oddzielnym pliku źródłowym (tj. Microsoft Word, a nie PDF); przy przesyłaniu należy z listy rozwijanej wybrać opcję „Kluczowe zagadnienia” (Highlights). Należy stosować się do poniższej specyfikacji

Specyfikacja:

 • Należy podać 3–5 kluczowych zagadnień.
 • Każdy z punktów powinien zawierać maksymalnie 85 znaków ze spacjami.
 • Powinny być w nich opisane tylko najważniejsze wnioski przedstawione w artykule.

Przykłady

Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Bioenergetics, tom 1807, numer 10, październik 2011, 1364-1369

Najważniejsze informacje

 • Proponowany jest konformacyjny dwuetapowy mechanizm dla kompleksu I pełniącego funkcję pompy protonowej.
 • Mechanizm bazuje na zmianach stabilizacyjnych pośrednich ubichinonów anionowych.
 • Transfer elektronów i protonacja podczas obrotu powinny być ściśle kontrolowane.

Learning and Instruction, tom 21, numer 6, grudzień 2011, 746-756

Najważniejsze informacje

 • Samo zanikanie skryptu nie sprzyja wiedzy o ogólnej strategii w danej dziedzinie.
 • Realizacja strategii pogarsza się podczas zanikania skryptu.
 • Monitorowanie przez współpracownika podczas zanikania skryptu powoduje utrzymanie realizacji strategii.
 • Realizacja strategii po zaniknięciu sprzyja wiedzy o ogólnej strategii w danej dziedzinie.
 • Zanikanie w połączeniu z monitorowaniem współpracownika sprzyja wiedzy o ogólnej strategii w danej dziedzinie.