Abstrakty graficzne

Abstrakt graficzny to pojedyncza, zwięzła grafika stanowiąca podsumowanie głównych ustaleń przedstawionych w artykule. Może nim być rysunek kończący artykuł lub grafika specjalnie zaprojektowana w celu ujęcia treści artykułu. Przykłady przedstawiono poniżej.

Abstrakt graficzny będzie wyświetlany na liście wyników wyszukiwania online, w dostępnym online spisie treści i artykule, chociaż nie pojawi się w pliku PDF ani na wydruku artykułu.

Instrukcje dla autorów

Abstrakt graficzny powinien umożliwiać czytelnikom szybkie zrozumienie najważniejszych wniosków artykułu i zachęcać do przeglądania go, promować interdyscyplinarne badania naukowe i pomagać czytelnikom szybciej zidentyfikować, który artykuł najbardziej odnosi się do dziedziny ich zainteresowań.

Autorzy muszą dostarczyć grafikę, która wyraźnie prezentuje pracę opisaną w artykule. Jako abstrakt graficzny można również przesłać najważniejszy rysunek z artykułu, podsumowujący jego treść.

W systemie EES abstrakt graficzny powinien zostać przesłany jako oddzielny plik; przy przesyłaniu plików należy z listy rozwijanej wybrać opcję „Abstrakty graficzne” (Graphical Abstracts).

Specyfikacja:

Abstrakt graficzny powinien być pojedynczym plikiem graficznym i wizualizować jeden proces lub jasno przedstawiać jedną tezę. Dla ułatwienia przeglądania abstrakt graficzny powinien mieć wyraźny początek i koniec, najlepiej w układzie od góry do dołu lub od lewej do prawej. Należy starać się ograniczyć liczbę elementów odwracających uwagę lub zakłócających obraz.

  • Rozmiar obrazu: Należy dostarczyć obraz o wymiarach minimalnych 531 × 1328 pikseli (wys. x szer.) i rozdzielczości minimalnej 300 dpi. Jeżeli przesyłany obraz jest większy, należy zastosować te same proporcje (200 jednostek wysokości × 500 jednostek szerokości). Należy pamiętać, że rozmiar obrazu zostanie proporcjonalnie dostosowany do okna dostępnego na portalu ScienceDirect, do prostokąta o proporcjach 500 × 200 pikseli.
  • Czcionka: Należy używać czcionek Times, Arial, Courier lub Symbol o wystarczająco dużym rozmiarze zapewniającym czytelność, gdy obraz zostanie zmniejszony w spisie treści do okna o wysokości 200 pikseli.
  • Typ pliku: preferowane typu pliku to TIFF, EPS, PDF lub pliki MS Office.
  • Nie należy dołączać dodatkowego tekstu, zarysu ani streszczenia. Jakikolwiek tekst lub etykieta muszą stanowić część pliku obrazu. Nie należy w pliku graficznym umieszczać niepotrzebnych znaków ani nagłówka „Abstrakt graficzny”.

Profesjonalna usługa firmy Elsevier poprawiania abstraktów graficznych

Należy upewnić się, czy przesyłany abstrakt graficzny w możliwie najlepszy sposób prezentuje badania naukowe i spełnia wymogi specyfikacji. Jeżeli uznasz, że Twój abstrakt graficzny można poprawić, możemy w tym pomóc. Wystarczy przesłać obraz, a my w ciągu 24 godzin przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.