Autorzy artykułów

Co roku przyjmujemy i publikujemy w czasopismach ponad 250 000 artykułów. Proces publikacji w czasopiśmie Elsevier zaczyna się od dobrania czasopisma do tematyki artykułu. Jeżeli znasz już tytuł czasopisma, wprowadź go w polu wyszukiwania Znajdź czasopismo. Można również dopasować abstrakt artykułu do czasopisma.


Publikowanie z Elsevier krok po kroku


Przydatne zasoby

Mierzenie oddziaływania artykułu

Poznaj zasięg oddziaływania swoich badań naukowych dzięki danym statycznym Mendeley i wskaźnikom na poziomie artykułu.

Publikacje z otwartym dostępem

Dobierz najlepszą opcję umożliwiającą zapewnienie otwartego dostępu do wyników swoich badań naukowych.

Proof central

Szybko i łatwo wprowadzaj korekty, uwagi oraz prośby o wprowadzenie zmian w korygowanym tekście i przesyłaj je bezpośrednio do redakcji.

Usługa przenoszenia artykułów Article Transfer (w języku angielskim)

Redaktor może zasugerować przesłanie artykułu do bardziej odpowiedniego czasopisma.

Abstrakt graficzny

Przedstaw wizualnie najważniejsze ustalenia opisane w artykule w postaci pojedynczej, zwięzłej grafiki.

Najważniejsze informacje

Krótka lista informacji o najważniejszych ustaleniach stanowiąca zwięzłe podsumowanie treści artykułu.

Zasady i etyka

Wyświetl zasady odnoszące się do autorów.