Autorzy i redaktorzy książek

Informacje ogólne

Zapraszamy do włączenia się do liderów społeczności opiniotwórczej współpracujących z Elsevier.

Tworzenie treści to proces bazujący na współpracy. W Elsevier szczycimy się długą historią współpracy z autorami, którą charakteryzuje duch zespołowej kreatywności, i która ma na celu dostarczenie specjalistom i instytucjom naukowym na całym świecie wysokiej jakości produktów. Redaktorzy Elsevier to wykwalifikowani i doskonale wykształceni profesjonaliści z dogłębną znajomością rynku. Wiemy jak najlepiej wykorzystać i udostępnić klientom Twoją fachową wiedzę.

Oto, czego można oczekiwać, współpracując z Elsevier:

 • Cyfrowe innowacje. Książki można zoptymalizować i dostarczyć w różnych formatach elektronicznych, w tym również opublikować w wiodącej bazie pełnotekstowych artykułów naukowych ScienceDirect, obejmującej ponad 16 milionów użytkowników na świecie, oraz w portalu ClinicalKey, wyszukiwarce i bazie danych medycznych.
 • Od wielu lat dbamy o to, by nasze prace związane z redakcją i produkcją charakteryzowała wysoka jakość, dokładność i wiarygodność, zaś nasze międzynarodowe działania sprzedażowe i marketingowe gwarantują, że dany projekt jest dostępny i widoczny dla potrzebujących go czytelników na całym świecie.
 • Zapewniamy współpracę z oddanym zespołem profesjonalistów oferujących pomoc na każdym etapie procesu wydawniczego, od propozycji, opracowania maszynopisu i produkcji, po marketing i sprzedaż.
 • Elsevier to firma globalna o niezrównanym międzynarodowym zasięgu. Docieramy do ponad 10 milionów badaczy w 4500 instytucjach w 180 krajach, co zapewnia najszerszy możliwy zasięg produktu. Książki są strategicznie wyceniane odpowiednio do regionu, dzięki czemu wynagrodzenie autora jest maksymalizowane zgodnie z wartością rynkową. Ponadto — dzięki współpracy w ramach Research4Life — uczestniczymy w kilku filantropijnych inicjatywach informacyjnych. Korzystając z pomocy agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewniliśmy bezpłatny lub niedrogi dostęp do tysięcy książek i recenzowanych czasopism instytucjom publicznym z ponad 100 krajów rozwijających się.
 • Autorzy/redaktorzy Elsevier są uprawnieni do rabatu przy zakupie wielu naszych publikacji (z wyjątkiem ważnych wydawnictw encyklopedycznych).

Typy treści

Współpracujący z Elsevier autorzy/redaktorzy pracują z zespołem wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów wspierających ich wizję i zapewniających fachowe wskazówki co do najlepszych sposobów upowszechnienia treści.
Oferujemy wiele produktów w postaci cyfrowej i drukowanej, dostosowanych do różnych zakresów tematycznych, rodzajów informacji i potrzeb klienta. Obejmują one:

 • Wydawnictwa encyklopedyczne — często cytowane informatory i wydawnictwa encyklopedyczne Elsevier, redagowane i opracowane przez najwyżej cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, stanowią bezcenne źródło wiarygodnych informacji ogólnych dotyczących zarówno już znanych, jak i dopiero odkrywanych dziedzin.
 • Podręczniki — Elsevier publikuje szeroką gamę innowacyjnych i nagradzanych podręczników dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy kursów zawodowych. Wiele z tych pozycji stanowi również podstawowe źródło informacji dla osób, które już zakończyły studia.
 • Treści wymagające szybkiej publikacji — Te szybkie produkty elektroniczne z opcją wydruku na żądanie oferują prostszy sposób dotarcia na rynek nowatorskich, wysokiej jakości materiałów zawierających informacje, które powinny szczególnie szybko dotrzeć do odbiorców.
 • Ważne wydawnictwa encyklopedyczne — Nasze encyklopedie i wszechstronne wydawnictwa informacyjne dostarczają rzetelnych i przystępnych definicji i informacji ogólnych z wielu dziedzin; są szczególnie pomocne dla osób zaangażowanych w prace interdyscyplinarne.
 • Moduły encyklopedyczne — Moduły encyklopedyczne to zbiór ukierunkowanych, najbardziej aktualnych treści z ważnych wydawnictw encyklopedycznych Elsevier. Treść modułu encyklopedycznego jest stale aktualizowana, dzięki czemu stanowi on doskonałą bazę to badań i odkryć interdyscyplinarnych.
 • Serie i periodyki — nasz zbiór serii i periodyków łączy w sobie książkowy przegląd i omówienie zagadnień z regularnością, ciągłością i rozwojem tematyki charakterystycznym dla czasopism recenzowanych.
 • Podręczniki laboratoryjne i praktyczne — podręczniki laboratoryjne Elsevier zawierają opisy najnowszych metod i protokołów, z których badacze korzystają podczas pracy w laboratorium, natomiast nasze podręczniki praktyczne oferują opisane krok po kroku procedury projektowania i realizacji, w tym również informacje o regulacjach przydatne w sektorach technicznych.
 • Atlasy — Elsevier wydaje kilka najbardziej cenionych i często cytowanych atlasów przydatnych w badaniach naukowych.

Proces składania propozycji

Po podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy z Elsevier, należy stworzyć propozycję książki. Przesłane do nas materiały zostaną ocenione przez redaktorów Elsevier oraz przez wybranych recenzentów zewnętrznych. Pomocne podczas opracowania propozycji książki mogą być wykłady dostępne online w kampusie wydawniczym Elsevier Researcher Academy.

W propozycji należy podać:

 • Tytuł
 • Autorów i/lub redaktorów — należy podać imiona i nazwiska oraz krótką charakterystykę zawodową autorów lub redaktorów, a także, planowanych sponsorów, jeżeli są znani. Mile widziane jest podanie krótkiego życiorysu każdego autora/redaktora.
 • Cele i zakres/Kontekst i przeznaczenie — Ta sekcja to najważniejsza część propozycji; powinna zawierać rzetelny opis przeznaczenia i zakresu projektu. Należy poświęcić na to trochę czasu i podać tu jak najwięcej szczegółów. Do pytań, na jakie należy odpowiedzieć należą: Dlaczego ten projekt jest potrzebny? Jakie zagadnienia obejmuje? Jak głęboko zostaną omówione? Jakie są cechy szczególne stylu i podejścia? Czym wyróżniają się autorzy i redaktorzy?
 • Docelowi odbiorcy i ich potrzeby — Do powodzenia przedsięwzięcia przyczyni się dostosowanie już na samym początku procesu treści i cech do potrzeb określonych odbiorców.
 • Jaki problem ten produkt rozwiąże? — Należy jasno opisać, w jaki sposób treść książki pomoże czytelnikom. W jaki sposób będą wykorzystywać treści w swojej pracy? Na jakim etapie pracy badawczej treści te pomogą im rozwiązać problem? W rozwiązywaniu jakich problemów im się przydadzą?
 • Konkurencyjne prace — Jeżeli istnieje pozycja konkurencyjna do proponowanej książki, odniesienie się do jej mocnych i słabych stron pomoże nam jasno przedstawić książkę naszym recenzentom i klientom.
 • Spis treści — Spis treści powinien zawierać tytuły części lub sekcji, rozdziałów, załączników i wszelkich innych części maszynopisu.  Rozdziały należy podać w kolejności, w jakiej występują.
 • Przykładowy rozdział — Należy być przygotowanym na zaprezentowanie przykładowego rozdziału (lub jego części), jeżeli zostanie się o to poproszonym; ma to na celu przedstawienie poziomu, podejścia i stylu książki.
 • Recenzenci o odpowiednich kwalifikacjach — Należy podać nazwiska i adresy e-mail co najmniej trzech recenzentów o odpowiednich kwalifikacjach w swojej dziedzinie. Należy być przygotowanym na wprowadzenie zmian w konspekcie w odpowiedzi na uwagi pochodzące od nas lub naszych recenzentów.
 • Przejrzystość i łatwość odnalezienia — Należy wybrać tytuł roboczy książki, słowa kluczowe i tytuły rozdziałów, które za pomocą najbardziej odpowiednich terminów jasno opisują jej treść. Pomoże to recenzentom planowanej treści — a na późniejszym etapie procesu potencjalnym czytnikom — stwierdzić, czego dotyczy treść książki.
 • Opcjonalnie: multimedia — Należy podać wszelkie pomysły dotyczące treści wzbogacających odbiór wydawnictwa przez czytelnika (np. film, pliki audio, poszerzone zestawy danych itp.). Należy opisać, w jaki sposób użytkownicy mogliby korzystać z tych materiałów oraz czy mają one kluczowe znaczenie dla projektu.

Poniżej przedstawiamy listę szeroko pojętych zakresów tematycznych, w których poszukujemy treści (nie jest to lista zamknięta):

 • Badania biomedyczne
 • Chemia
 • Edukacja kliniczna
 • Kształcenie ustawiczne w dziedzinie medycyny/zdrowia
 • Nauka o Ziemi
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Inżynieria
 • Nauka o środowisku
 • Finanse
 • Nauka o żywności i żywieniu
 • Medycyna sądowa
 • Nauki biomedyczne
 • Inżynieria materiałowa
 • Materiałoznawstwo
 • Matematyka
 • Edukacja medyczna
 • Medycyna
 • Neurobiologia
 • Pielęgniarstwo
 • Edukacja pielęgniarek
 • Psychiatria
 • Psychologia
 • Chirurgia
 • Transport

Proces składania pracy

Po przygotowaniu się do napisania i złożenia propozycji należy pobrać i wypełnić formularz propozycji i wysłać go na naszą skrzynkę e-mail do przesyłania propozycji, podając w temacie następujące informacje:

 • Propozycja w dziedzinie [zakres tematyczny] / [nazwisko autora: tytuł roboczy]
  Np. Propozycja w dziedzinie inżynierii mechanicznej / Kowalski: Postępy w mechanice stosowanej

Po publikacji

Jako jeden z wiodących światowych dostawców rozwiązań informacyjnych Elsevier zapewnia zasoby marketingowe i sprzedażowe, jakich produkt nie uzyska od żadnej innej firmy w branży. Nasz zespół ds. marketingu dogłębnie zna rynki i klientów; wykorzysta tę wiedzę i doświadczenie podczas strategicznego pozycjonowania produktu na rynku.

Elsevier oferuje różnorodne narzędzia promocyjne:

 • zamieszczenie informacji w katalogach i informatorach o książkach,
 • prezentacja i promocja książki podczas starannie wybranych konferencji i spotkań,
 • marketing bezpośredni, np. pocztą e-mail i/lub za pomocą materiałów drukowanych,
 • umieszczenie książki w księgarniach akademickich i ogólnych, w hurtowniach, bibliotekach i księgarniach internetowych,
 • zoptymalizowane treści SEO i ustalone pozycjonowanie stron na wysokich pozycjach w naturalnych wynikach wyszukiwania,
 • recenzje książki w czasopismach,
 • koordynacja międzynarodowych działań marketingowych realizowanych przez zespoły marketingowe na całym świecie.

Po wprowadzeniu produktu na rynek autor może wspomóc jego promocję poprzez:

 • wykorzystanie mediów cyfrowych do promowania produktu na swoim blogu, stronie internetowej, w sieci społecznościowej, w biuletynach lub za pomocą linka przekierowującego bezpośrednio do strony autora w Elsevier,
 • promowanie książki za pomocą ulotki zawierającej informacje o produkcie i adres URL strony, na której można ją kupić,
 • zarejestrowanie się w naszym programie afiliacyjnym Elsevier CJ pozwalającym uzyskać prowizję od sprzedaży związanej bezpośrednio z działaniami promocyjnymi autora,
 • współpracę ze sponsorami przy promocji książki na spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach,
 • polecenie towarzystw, firm farmaceutycznych/oferujących urządzenia, agencji rządowych, które mogą być zainteresowane zakupem hurtowym lub programem promocyjnym związanym z produktem,
 • wpis na blogu SciTech Connect i udostępnianie go w mediach społecznościowych.

Więcej informacji (w języku angielskim)