Suplementy wydawnicze

Cała uwaga na Twoją markę.

Wiele z recenzowanych czasopism Elsevier oferuje możliwość publikowania zbioru artykułów na dany temat w postaci suplementu.

Suplementy to zbiory artykułów nt. powiązanych ze sobą zagadnień. Są publikowane w postaci oddzielnego wydania czasopisma lub jako część zwykłego wydania. Są zwykle finansowane przez podmioty inne niż wydawca czasopisma.

Czym mogą być suplementy Elsevier

Suplementy mogą być wykorzystywane w edukacji, do wymiany informacji naukowej, ułatwiać dostęp do treści nt. określonych zagadnień i przyczyniać się do udoskonalenia współpracy między podmiotami akademickimi i korporacyjnymi.

Wszystkie suplementy Elsevier są recenzowane i odpowiadają tematyce czasopisma — gwarantuje to wysoką jakość zawartych w nich treści i ich skierowanie do określonej grupy odbiorców. Są publikowane pod nazwą czasopisma, wyszczególnione na platformie ScienceDirect i rozprowadzane wśród ustalonej grupy osób związanych ze służbą zdrowia na całym świecie, co zapewnia maksymalne oddziaływanie treści.

Zostań sponsorem jednego z recenzowanych i wysoce cenionych typów publikacji — to doskonały sposób przedstawienia się docelowym odbiorcom.

Dowiedz się więcej