Nick Fowler

Dyrektor ds. Wyższych Uczelni i Dyrektor Zarządzający Sieciami Badawczymi

Nick Fowler

Dr Nick Fowler jest Dyrektorem ds. Wyższych Uczelni i Dyrektorem Zarządzającym Sieciami Badawczymi. Kieruje w Elsevier grupą zajmującą się marketingową stroną badań naukowych, odpowiedzialną za określanie i komunikowanie, w jaki sposób dostarczamy dodatkową wartości światu nauki, czyli badaczom, bibliotekarzom, kierownikom badań naukowych, instytucjom finansującym i instytucjom państwowym. Kieruje również globalnym zespołem sieci strategicznych odpowiedzialnym za relacje ze światem nauki. Współpracuje z władzami najlepszych na świecie uniwersytetów oraz decydentami ze świata nauki. Nick dołączył do zespołu Elsevier w 2003 r., a w latach 2005–2012 pełnił rolę Dyrektora ds. Strategii.

Aby zapytać o możliwość zorganizowania wywiadu, należy wysłać e-mail do biura prasowego