Informacje o publikacjach z otwartym dostępem

5 zaskakujących i — być może nieznanych — faktów o Elsevier i otwartym dostępie

Niektórych może zaskoczyć, że Elsevier nie tylko publikuje treści z otwartym dostępem, ale jest również drugim największym wydawcą treści z otwartym dostępem.

W tym miejscu rzucamy światło na 5 często nieznanych faktów dotyczących Elsevier i otwartego dostępu.

Fakt 1: Elsevier publikuje treści z otwartym dostępem

W 2017 r. zostaliśmy drugim największym wydawcą treści z otwartym dostępem — publikujemy ponad 20 000 ogólnodostępnych artykułów i udostępniamy kolejnych kilka tysięcy więcej w zielonej drodze otwartego dostępu.

Oferowane przez nas opcje otwartego dostępu obejmują:

Otwarty dostęp w modelu złotej drogi:

Ostateczna wersja artykułu jest publikowana na platformie ScienceDirect z otwartym dostępem — jest natychmiast bezpłatnie dostępna dla wszystkich. Autorzy mogą wybrać opcję opublikowania artykułu z komercyjną (CC BY) lub niekomercyjną (CC BY NC ND) licencją na wykorzystanie.

Publikujemy:

  • ponad 170 czasopism z otwartym dostępem,
  • ponad 1850 czasopism z dostępem hybrydowym.

Otwarty dostęp w modelu zielonej drogi:

Po publikacji pierwsza wersja artykułu może zostać publicznie udostępniona po upływie określonego czasu (nazywanego również czasem embarga). Autorzy nie muszą wnosić żadnych opłat, ponieważ otwarty dostęp w modelu zielonej drogi jest finansowany z opłat za prenumeratę. Maszynopisy powinny być powiązane z licencją CC BY NC ND.

  • Wszystkie nasze czasopisma oferują autorom opcję samodzielnej archiwizacji.
  • 108 czasopism posiada otwarte archiwum.
  • Partnerom w programie CHORUS zapewniamy otwarty dostęp do maszynopisów.

Udział artykułów z otwartym dostępem w całej branży

Ocenia się, że w 2016 r. opublikowano na całym świecie 2,1 miliona artykułów dostępnych w ramach prenumeraty i 0,5 miliona artykułów z otwartym dostępem.

Szacunkowo artykuły z otwartym dostępem stanowią obecnie 20% całkowitej liczby corocznie publikowanych artykułów.

W 2016 r. opublikowaliśmy w Elsevier 420 000 artykułów, wśród których znalazło się ponad 20 000 artykułów z otwartym dostępem.

Fakt 2:
Nasze opłaty za publikację są warte swojej ceny

Opłaty za publikację artykułu stosowane przez Elsevier są porównywalne z opłatami stosowanymi przez innych wydawców.

Publikujemy najlepszej jakości artykuły z otwartym dostępem (w oparciu o ważoną liczbę cytowań w danej dziedzinie) zarówno w publikacjach z otwartym dostępem, jak i hybrydowych, natomiast nasze opłaty za publikację artykułu są równe lub niższe niż średnie opłaty w branży.

Cennik opłat za publikację artykułu jest ogólnie dostępny.

W Elsevier nie pobieramy od prenumeratorów opłat za publikacje z otwartym dostępem; bierzemy pod uwagę wyłącznie treści prenumerowane w publikacjach objętych prenumeratą.

Fakt 3:
Ułatwiamy znalezienie i wykorzystanie treści z otwartym dostępem

Artykuły na platformie ScienceDirect są oznaczone tagiem „Open Access” (otwarty dostęp); można przeszukiwać i przeglądać czasopisma z otwartym dostępem oraz ustawiać powiadomienia.

Można również wyszukiwać artykuły z otwartym dostępem w czasopismach z dostępem hybrydowym za pomocą filtra „contains open access” (zawiera treści z otwartym dostępem).

Wszystkie artykuły z otwartym dostępem są na platformie ScienceDirect wyraźnie oznaczone odpowiednią licencją użytkowania, która ułatwia ustalenie, w jaki sposób dany artykuł można wykorzystać.

Na platformie Scopus indeksowanych jest 3476 czasopism z otwartym dostępem publikowanych przez ponad 5000 wydawców.

Pracujemy również nad umożliwieniem wyszukiwania na platformie Scopus otwartego dostępu na poziomie artykułu.

Szukaj artykułów z otwartym dostępem

Fakt 4: Elsevier wspiera otwarty dostęp w modelu zielonej drogi

Sponsorzy coraz częściej wymagają od badaczy, aby zapewnili otwarty dostęp do wyników swoich badań naukowych.

Na całym świecie różni fundatorzy wymagają, by finansowani przez nich badacze czynili to na wiele różnych sposobów, przy czym w większości przypadków preferowany jest otwarty dostęp w modelu zielonej drogi:

Na całym świecie wyraźnie kładzie się nacisk na publikacje z otwartym dostępem w modelu zielonej drogi

Mapa: otwarty dostęp w modelu zielonej i złotej drogi na świecie

Szybkie linki do zasad


Elsevier pomaga badaczom łatwiej poradzić sobie z kwestiami zgodności regulacyjnej — zawarliśmy kilka umów z organami finansującymi, wspieramy też serwis CHORUS na rzecz kilku jego partnerów.

Uważamy też, że kilka zasad związanych z otwartym dostępem koncentruje się na modelu zielonej drogi; aby wesprzeć tę inicjatywę:

Fakt 5: Zachęcamy autorów do udostępniania danych

Elsevier umożliwia badaczom zapisywanie, udostępnianie, odszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych. Mamy:

  • 55 000 użytkowników, którzy co miesiąc wykorzystują narzędzia związane z otwartym dostępem, takie jak Mendeley Data, Hivebench i Data Search,
  • 1,6 milionów linków łączących opublikowane artykuły z zestawami danych zapisanymi w 65 zewnętrznych repozytoriach danych,
  • 3000 dedykowanych artykułów z danymi,
  • 1400 opublikowanych zestawów danych i dodatkowo 32 000 zestawów danych utworzonych w naszym repozytorium danych, Mendeley Data.
  • Ułatwiamy badaczom digitalizację danych w serwisie Hivebench za pomocą 10 000 kompletnych notatników elektronicznych zawierających zapis 25 000 eksperymentów.

Chociaż zalety otwartych danych są dobrze znane, w praktyce w społeczności badaczy panuje konsternacja dotycząca czasu i sposobu udostępniania danych badawczych. Nowy raport Elsevier i CWTS pokazuje więcej informacji o wyzwaniach związanych z otwartymi danymi.

Wyświetl raport nt. otwartych danych (w języku angielskim)