Chairman

 • Yi Kang

Vice-Chairmen

 • Bai-yun Huang

 • Yin-jian Niu

 • Guan-zhou Qiu

Advisors

 • Jia-yong Chen

 • Pei-yun Huang

 • Chang-xu Shi

 • Dian-zuo Wang

 • Shou-kun Wei

 • Y. Austin Chang

Members

 • Chu-nan Cao

 • Jing Chen

 • Qi-yuan Chen

 • Kun Cui

 • Zhi-kang Fan

 • Bing-qi Fang

 • Zheng Fang

 • Heng-zhi Fu

 • G. Gottstein

 • Song-qing Gu

 • De-sheng Gu

 • Shao-kang Guan

 • Jing-jie Guo

 • Ya-fang Han

 • J. Hirsch

 • Zhuang-qi Hu

 • Yue-hua Hu

 • Ji-mu Jiang

 • Wan-qi Jie

 • Yuan-yuan Li

 • Cheng-hao Liang

 • Ye-xiang Liu

 • Lin Liu

 • Zuo-ren Nie

 • Chao-qun Peng

 • Zhu-xian Qiu

 • Ding-fan Qiu

 • Xue-yu Ruan

 • Bin Shi

 • H.Y. Sohn

 • P. Somasundaren

 • Jun Sun

 • Yang-shan Sun

 • Dian Tang

 • A.B. Tsepelev

 • Hai-ling Tu

 • Ming-jing Tu

 • Er-de Wang

 • Fu-hui Wang

 • Xu-guang Wang

 • Li-shi Wen

 • Jian-xin Xie

 • You-qing Xie

 • Wei-ping Xiong

 • Bin-shi Xu

 • Hui-bin Xu

 • Zu-yao Xu

 • Xian-wan Yang

 • Huan-wen Yang

 • En-sheng Yin

 • V.T. Zabolotny

 • Su-min Zeng

 • Chuan-fu Zhang

 • Di Zhang

 • Xin-ming Zhang

 • Zeng-rong Zhang

 • Jue Zhong

 • Lian Zhou

 • Ke-song Zhou

 • Hong-zhang Zhou

 • Jing Zhu

 • Heng-jun Zhu

 • Tie-yong Zuo