Editor-in-Chief

 • Shihua Cheng

  China National Rice Research Institute, Hangzhou, China

Vice Editors-in-Chief

 • Jianmin Wan

  Crop Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China

 • Liuqing RUAN

  China National Rice Research Institute, Hangzhou, China

 • Zhu Youyong

  Kunming, China

Members of Editorial Board

 • Sang-Nag Ahn

  Daejeon, Korea

 • Liu Bo

  California, USA

 • Bui Chi Buu

  Ho Chi Minh City, Vietnam

 • Niranjan Chakraborty

  New Delhi, India

 • Wenfu Chen

  Shenyang, China

 • Edilberto D. REDOÑA

  Manila, Philippines

 • Xie Fangming

  Manila, Philippines

 • Ye Guoyou

  Manila, Philippines

 • Bin Han

  Shanghai, China

 • Xue Hongwei

  Shanghai, China

 • Peisong Hu

  Hangzhou, China

 • Chen Jianping

  Hangzhou, China

 • Wu Jianzhong

  Tsukuba, Japan

 • Bao Jinsong

  Hangzhou, China

 • Michael J. Stout

  Louisiana, USA

 • Daniel Lex Ean

  Goonellabah, Australia

 • Ximing Li

  Hangzhou, China

 • Jiayang Li

  Beijing, China

 • Guangjie Liu

  Texas, USA

 • Masahiko Maekawa

  Kurashiki, Japan

 • César P. Martinez

  Cali, Colombia

 • Qian Qian

  Hangzhou, China

 • Moussa Sie

  Cotonou, Benin

 • Gurdev S. Khush

  Davis, USA

 • Piyada Theerakulpisut

  Khon Kaen, Thailand

 • Narayana M. Upadhyaya

  Canberra, Australia

 • Lei Wang

  Hangzhou, China

 • Cailin Wang

  Nanjing, China

 • Guoliang Wang

  Columbus, USA

 • Hua'an Xie

  Fuzhou, China

 • Jianchang Yang

  Yangzhou, China

 • Zhu Yingguo

  Wuhan, China

 • Mohd Rafii Yusop

  Selangor, Malaysia

 • Hongsheng Zhang

  Nanjing, China

 • Defeng Zhu

  Hangzhou, China

 • Zhiwei Zhu

  Hangzhou, China