journal cover

  Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny

  Polish Journal of Otorhinolaryngology Research

  Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny jest pismem szkoleniowym prezentującym aktualne poglądy i stan wiedzy środowiska otorynolaryngologów polskich.
  Artykuły zamieszczane w czasopiśmie to prace typu przeglądowego, standardy postępowania i zalecenia terapeutyczne, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, relacje z posiedzeń Zarządu PTORL oraz notki z życia Towarzystwa.
  Redakcja przykłada duże znaczenie do współpracy z innymi Towarzystwami, a co za tym idzie publikuje również artykuły interdyscyplinarne.
  Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
  skierowany jest do lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, alergologów, lekarzy rodzinnych, a także lekarzy innych specjalności oraz do studentów.

  The Polish Journal of Otorhinolaryngology Research is the official journal of the Polish Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Society. The journal, in its educational role, presents current perspectives and state-of-the art publications from otorhinolaryngology and related fields.
  This quarterly journal publishes review papers, recommendations, case reports, proceedings, board meetings reports and Society notes.
  The Editorial Board closely cooperates with other societies hence interdisciplinary articles are also published.
  The Polish Journal of Otorhinolaryngology Research serves authors and readers of several disciplines: otolaryngologists, audiologists, phoniatrists, allergologists, general practicioners, students and others.

  Journal metrics

  • Imprint: ELSEVIER
  • ISSN: 2084-5308