Editor-in-Chief

 • Cheng-Hsun Chiu

  Chang Gung Memorial Hospital

Associate Editors

 • Luan-Yin Chang

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Hung-Chang Lee

  Mackay Memorial Hospital

 • Hung-Chih Lin

  China Medical University Hospital

 • Shu-Chi Mu

  Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital

Executive Editors

 • Huey-Ling Chen

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Ching-Feng Cheng

  Hualien Tzu Chi Medical Center

 • Wuh-Liang Hwu

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Tang-Her Jaing

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Wang-Tso Lee

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Syh-Jae Lin

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Chun-Yi Lu

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Wen-Yu Tsai

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Yao-Hsu Yang

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

Editors

 • Chih-Cheng Chen

  Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital

 • Chung-Ming Chen

  Taipei Medical University Hospital

 • Ming-Ren Chen

  Mackay Memorial Hospital

 • Solomon Chih-Cheng Chen

 • Shi-Jou Chen

  Tri-Service General Hospital

 • Shyh-Shin CHIOU

  Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital

 • Yee-Hsuan Chiou

  Kaohsiung Veterans General Hospital

 • Nan-Chang Chiu

  Mackay Memorial Hospital

 • Zen-Kong Dai

  Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital

 • Mei-Jy Jeng

  Taipei Veterans General Hospital

 • Reyin Lien

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Ming-Tai Lin

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Shuan-Pei Lin

  Mackay Memorial Hospital

 • Chen-Kuang Niu

  Taipei Clinic

 • Dau-Ming Niu

  Taipei Veterans General Hospital

 • Po-Nien Tsao

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Min-Hua Tseng

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Shih-Min Wang

  National Cheng Kung University Hospital

 • San-Nan Yang

  E-Da Hospital

 • Yao-Jong Yang

  National Cheng Kung University Hospital

 • Tsung-Chieh Yao

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Chun-Yan Yeung

  Mackay Memorial Hospital

Consulting Editors

 • Bor-Luen Chiang

  National Taiwan University Hospital (NTUH)

 • Jing-Long Huang

  Linkou Chang Gung Memorial Hospital

 • Yuh-Jyh Jong

  Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital

 • Yen-Hsuan Ni

  National Taiwan University Hospital (NTUH)