Advisory Board

 • L. Liu

  Taiyuan, China

 • M.S. Dresselhaus

  Massachusetts, USA

 • M. Inagaki

  Toyota, Japan

 • W.-M. Bao

  Beijing, China

 • H.-N. Cai

  Beijing, China

 • S.-S Fan

  Beijing, China

 • B.-Y. Huang

  Changsha, China

 • S.-T. Li

  Suzhou, China

 • I. Mochida

  Fukuoka, Japan

 • B. Rand

  Leeds, UK

 • Z.-M. Shen

  Beijing, China

 • J.-L. Sun

  Shanghai, China

 • S.-S. Xie

  Beijing, China

 • Z.-Y. Xu

  Changsha, China

 • Y.-S. Yang

  Beijing, China

Honorary Editors-in-Chief

 • H.-M. Cheng

  Shenyang, China

 • P.A. Thrower

  Norfolk, UK

Editor-in-Chief

 • C.-X. Lu

  Taiyuan, China

Associate Editors-in_Chief

 • Q.-G. Guo

  Taiyuan, China

 • F.-Y. Kang

  Beijing, China

 • T.-H. Ko

  Taichung, China

 • L.-C. Ling

  Shanghai, China

Editorial Board

 • R. Cai

  Taiyuan, China

 • J. Chen

  Zigong, China

 • Y.-Q. Chen

  Taiyuan, China

 • K.-X. Chen

  Beijing, China

 • X.-B. Chen

  Beijing, China

 • H.-M. Cheng

  Shenyang, China

 • D.D.L Chung

  Buffalo, USA

 • H. Cui

  Xi'an, China

 • W.U. Dong

  Taiyuan, China

 • T. Enoki

  Tokyo, Japan

 • S. Eser

  Pennsylvania, USA

 • R.-W. Fu

  Guangzhou, China

 • R.-P. Gao

  Beijing, China

 • Y. Gogotsi

  Philadelphia, USA

 • Q.-G. Guo

  Taiyuan, China

 • Q.-Z. Huang

  Changsha, China

 • K. Kaneko

  Chiba, Japan

 • F.-Y. Kang

  Beijing, China

 • E.-I. Kauppinen

  Helsinki, Finland

 • T.-H. Ko

  Taichung, China

 • T. Kyotani

  Sendai, Japan

 • H.-J. Li

  Xi'an, China

 • Z.-P. Li

  Beijing, China

 • T.-H. Li

  Xi'an, China

 • F. Li

  Shenyang, China

 • X.-K. Li

  Wuhan, China

 • L.-C. Ling

  Shanghai, China

 • H.-B. Liu

  Changsha, China

 • C. Liu

  Shenyang, China

 • G.-Q. Lu

  Queensland, Australia

 • Y.-G. Lu

  Shanghai, China

 • C.-X. Lu

  Taiyuan, China

 • R.-Y. Luo

  Beijing, China

 • Y.D. Park

  Pohang, South Korea

 • W.-M. Qiao

  Shanghai, China

 • J.-S. Qiu

  Dalian, China

 • S.-K. Ryu

  Taedok, South Korea

 • H.-H. Song

  Beijing, China

 • D.-S. Su

  Berlin, Germany

 • M. Terrones

  San Luis Potosí, Mexico

 • C.-Y. Wang

  Tianjin, China

 • J.-S. Wang

  Beijing, China

 • F. Wu

  Beijing, China

 • B.-S. Xu

  Taiyuan, China

 • L.-H. Xu

  Beijing, China

 • J. Xu

  Beijing, China

 • Q.-H. Yang

  Tianjin, China

 • J.-H. Yang

  Shanghai, China

 • R. Zhang

  Shanghai, China

 • Q.-B. Zhang

  Haerbin, China

 • W.-G. Zhang

  Beijing, China

 • G.-B. Zheng

  Nagasaki, Japan

 • J.-T. Zheng

  Dongying, China

 • L.-J. Zhi

  Beijing, China

 • Z.-P. Zhu

  Taiyuan, China

 • Q.-G. Guo

  Taiyuan, China