Advisory Board

 • W.M. Bao

  Beijing, China

 • H.N. Cai

  China

 • M.S. Dresselhaus

  Cambridge, USA

 • S.S. Fan

  Beijing, China

 • B.Y. Huang

  Changsha, China

 • M. Inagaki

 • S.T. Li

  Suzhou, China

 • L. Liu

  Taiyuan, China

 • I. Mochida

  Kasuga, Japan

 • B. Rand

  Leeds, UK

 • Z.M. Shen

  Beijing, China

 • J.L. Sun

  Shanghai, China

 • S.S. Xie

  Beijing, China

 • Y.S. Yang

  Beijing, China

Honorary Editors-in-Chief

 • H.M. Cheng

  China

 • P.A. Thrower

Editor-in-Chief

 • C.X. Lu

  Taiyuan, China

Associate Editors-in_Chief

 • Q.G. Guo

  Taiyuan, China

 • F. Kang

  Beijing, China

 • T.H. Ko

  Taichung, Taiwan

 • L.C. Ling

  Shanghai, China

Editorial Board

 • J. Chen

  Zigong, China

 • D.D.L. Chung

  Buffalo, USA

 • T.T. Enoki

  Tokyo, Japan

 • S. Eser

  USA

 • Z. Fan

  Harbin, China

 • R. Fu

  Guangzhou, China

 • R. Gao

  Beijing, China

 • Y. Gogotsi

  Philadelphia, USA

 • Q.Z. Huang

  Changsha, China

 • D.Z. Jia

  Urumchi, China

 • K. Kaneko

  Nagano-city, Japan

 • E. Kauppinen

  Aalto, Finland

 • T. Kyotani

  Sendai-Shi, Japan

 • F. Li

  Beijing, China

 • H.J. Li

  Xi'an, China

 • K.X. Li

  Taiyuan, China

 • T.H. Li

  Xi'an, China

 • X.K. Li

  Wuhan, China

 • C. Liu

  Beijing, China

 • H.B. Liu

  Changsha, China

 • X.G. Liu

  Taiyuan, China

 • Y.G. Liu

  Shanghai, China

 • A.H. Lu

  Dalian, China

 • G.Q. Lu

  Australia

 • Y.D. Park

  Seoul

 • W.M. Qiao

  Shanghai, China

 • J. Qiu

  Dalian, China

 • S.K. Ryu

  Taejeon

 • H.H. Song

  Beijing, China

 • Y. Song

  Taiyuan, China

 • D. Su

  Beijing, China

 • M. Terrones

  University Park, USA

 • J.S. Wang

  Beijing, China

 • X.M. Wang

  Taiyuan, China

 • M.B. Wu

  Dongying, China

 • X.H. Xu

  Beijing, China

 • J.H. Yang

  Shanghai, China

 • Q.H. Yang

  Beijing, China

 • Q.B. Zhang

  Harbin, China

 • R. Zhang

  Shanghai, China

 • W.G. Zhang

  Taiyuan, China

 • G.B. Zheng

  Nagasaki City, Japan

 • L. Zhi

  Beijing, China

 • Z.P. Zhu

  Taiyuan, China