Editors-in-Chief

 • Yunqing Li

 • Zhong-tian Qi

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Kai-ta Yao

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Shaoxiang Zhang

  Executive Editor-in-Chief, Third Military Medical University, Chongqing

Associate Editor-in-Chief

 • Xiao-qun Deng

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Zheng-ai Wang

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Chang-tai Xu

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Huaiming Leng

  Third Military Medical University, Chongqing

Editorial Members

 • Xiu-wu Bian

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Tie-sheng Cao

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Xiao-yan Che

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Jiangfan Chen

 • Wu-fan Chen

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Xiao-guang Chen

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Lin Chen

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Ning Fu

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Jian-hua Gao

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Tian-ming Gao

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Chunfang Gao

 • Guang-chun Ge

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Jun-sheng Guo

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Feng-tian He

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Fan-fan Hou

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Hou Hou

 • Chun-lin Hou

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Fu-quan Hu

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Gao-sheng Huang

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Yuan-ying Jiang

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Jian-xin Jiang

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Bo-quan Jin

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Wei Lei

 • Ming Li

  Department of Orthopedics, Changhai Hospital, Second Military Medical University

 • Ming Li

  School of Biotechnology, Southern Medical University, Guangzhou

 • Xiaowu Li

 • Yikai Li

 • Zhiliang Li

 • Chang-lin Lu

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Zhuojing Luo

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Dan-min Miao

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Xin Ni

 • Weiqing Pan

 • Jianming Pei

 • Gui-sheng Qian

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Feng Shen

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Bo Song

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Jian-min Wang

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Yu-ming Wang

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Yu-zhang Wu

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Shuguang Wu

 • Zhaofan Xia

 • Weifen Xie

 • Li-xian Xu

  Fourth Military Medical University, Xi¿an

 • Yong-yong Xu

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Ru-xiang Xu

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Hong Yan

 • Zheng-feng Yin

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Chunyu Zeng

 • Ya-li Zhang

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Hongbo Zhang

 • Yuan-qiang Zhang

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Ying-qi Zhang

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Xiang Zhang

  Fourth Military Medical University, Xian

 • Huizhong Zhang

 • Ji-ren Zhang

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Luo-ma Zhang

  Second Military Medical University, Shangh

 • Shun-xing Zhang

  Second Military Medical University, Shangh

 • Ke-sen Zhao

  Southern Medical University, Guangzhou

 • Ren-qian Zhong

  Second Military Medical University, Shanghai

 • Yue Zhou

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Zhi-ming Zhu

  Third Military Medical University, Chongqing

 • Ming-hua Zhu

  Second Military Medical University, Shanghai

Executive Editor

 • Jianxiu Guo

  Third Military Medical University

Members of Advisory Board

 • Xuetao Cao

 • Daiming Fan

 • Mengchao Wu

 • Yizhang Chen

 • Gong Ju

 • Zhinan Chen

 • Hongyang Wang

 • Tianmin Cheng

 • Zhengguo Wang

  Executive advisor