Chief Editor

Chief Editor's Assistant

Associate Editors

Review Board

 • Hossein Afzalimehr

  Iran

 • Tafarojnoruz Ali

  Italy

 • Mustafa Altinakar

  USA

 • Ahmad Zaharin Aris

  Malaysia

 • Hazi Azamathulla

  Malaysia

 • Pedro Abel Basile

  Argentina

 • Nilesh Bhatt

  India

 • Fabián A. Bombardelli

  United States

 • Qiangguo Cai

  China

 • Shuyou Cao

  China

 • António Heleno Cardoso

  Portugal

 • Roman S. Chalov

  Russia

 • Jianguo Chen

  China

 • Suchin Chen

  Taiwan

 • Zhihe Chen

  China

 • Niansheng Cheng

  Singapore

 • James Chris

  South Africa

 • Peng Cui

  China

 • Wenhong Dai

  China

 • Jennifer Duan

  United States

 • Joan Estrany

  Spain

 • Anastasios Georgoulas

  UK

 • Massimo Greco

  Italy

 • Umesh P. Gupta

  India

 • Anisul Haque

  Bangladesh

 • Marwan Hassan

  Canada

 • Gordon Huang

  Canada

 • Heqing Huang

  Australia

 • Naiqian Jiang

  China

 • Sameh Kantoush

  Egypt

 • Joseph Hun-wei Lee

  Hong Kong, China

 • Danxun Li

  China

 • Gary Li

  USA

 • Binliang Lin

  UK

 • Xiaoying Liu

  China

 • Yongjun Lu

  China

 • Mohamed Maanan

  France

 • Gillian Mackinnon

  UK

 • Ye Mao

  China

 • Bruce Melville

  New Zealand

 • Kim Dan Nguyen

  France

 • Jinren Ni

  China

 • Michele Palermo

  Italy

 • Thanos Papanicolaou

  USA

 • Shaghayegh Pournazeri

  United States

 • Witold Reczyński

  Poland

 • Sankar Sarkar

  India

 • Annunziato Siviglia

  Switzerland

 • Tatsuhiko Uchida

  Japan

 • Wing Hong Onyx Wai

  Hong Kong, China

 • Zhaohui Wan

  China

 • Wen C. Wang

  USA

 • Lixian Wang

  China

 • Yangui Wang

  China

 • Weiming Wu

  USA

 • Yang Xiao

  China

 • Roza Yafyazova

  Kazakhstan

 • Chih Ted Yang

  USA

 • Yujun Yi

  China

 • Xinxiao Yu

  China

 • Zahra Zangeneh Sirdari

  Iran

 • Hao Zhang

  Japan

 • Fenli Zheng

  China

 • Deyu Zhong

  China

 • Zhide Zhou

  China