Secretary General of IRTCES

Advisor

Chief Editor

Editorial Office

 • Yuehong Chen

  China

 • Zhenghui Cui

  China

 • Ping Gan

  China

 • Ruoyin Zhang

  China

Chief Editor's Assistant

Associate Editors

Review Board

 • Tafarojnoruz Ali

  Italy

 • Mustafa Altinakar

  USA

 • Hazi Mohammad Azamathulla

  Malaysia

 • Kumar Bhusal

  Nepal

 • Qiangguo Cai

  China

 • Zhixian Cao

  China

 • Antonio Heleno Cardoso

  Portugal

 • Roman S. Chalov

  Russia

 • Suchin Chen

  Taiwan

 • Niansheng Cheng

  Singapore

 • Yee Meng Chiew

  Singapore

 • Peng Cui

  China

 • Wenhong Dai

  China

 • Jennifer Duan

  United States

 • Xudong Fu

  China

 • Anastasios Georgoulas

  Greece

 • Masoud Ghodsian

  Iran

 • Massimo Greco

  Italy

 • Umesh P. Gupta

  India

 • Anisul Haque

  Bangladesh

 • Marwan Hassan

  Canada

 • Gordon Huang

  Canada

 • Heqing Huang

  Australia

 • Yuefei Huang

  China

 • Syunsuke Ikeda

  Japan

 • Naiqian Jiang

  China

 • Joseph Hun-wei Lee

  Hong Kong, China

 • Gary Li

  USA

 • Binliang Lin

  UK

 • Xiaoying Liu

  China

 • Gillian Mackinnon

  UK

 • Ye Mao

  China

 • Núria Martínez-Carreras

  Luxembourg

 • Bijoy Mazumder

  India

 • Bruce W. Melville

  New Zealand

 • Kim Nguyen

  France

 • Jinren Ni

  China

 • Thanos Papanicolaou

  USA

 • Witold Reczyński

  Poland

 • Vijay Singh

  USA

 • Wing Hong Onyx Wai

  Hong Kong

 • Zhaohui Wan

  China

 • Wen C. Wang

  USA

 • Yangui Wang

  China

 • Weiming Wu

  China

 • Roza Yafyazova

  Kazakhstan

 • Chih Ted Yang

  USA

 • Xinxiao Yu

  China

 • Ulrich Zanke

  Germany

 • Hao Zhang

  Japan

 • Fenli Zheng

  China

 • Deyu Zhong

  China

 • Zhide Zhou

  China

 • Yuanda Zhu

  China