Editor-in-Chief

Associate Editor-in-Chief

 • Huang-Ping Yu

  Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan

Editorial Board Members

 • Chuen-Chau Chang

  Taipei Medical University Hospital, Taipei

 • Kuang-I Cheng

  Kaohsiung Medical University Hospital; Kaohsiung Medical University, Kaohsiung

 • Jen-Kun Cheng

  Mackay Memorial Hospital, Taipei

 • Chih-Cheng Chien

  Cathay General Hospital, Taipei

 • Chun Jen Huang

  Taipei Tzu Chi Hospital, Taipei

 • Jui-An Lin

  Wan Fang Hospital, Taipei

 • Yen Chin Liu

  National Cheng Kung University Hospital, Tainan

 • Hsiang-Ning Luk

  China Medical University Beigang Hospital, Taichung

 • Chien-Kun Ting

  Taipei Veterans General Hospital, Taipei

 • Chih-Shung Wong

  Cathay General Hospital, Taipei

 • Zhi-Fu Wu

  Tri-Service General Hospital, Taipei

Statistics Editor

 • Kuang-Yi Chang

  Taipei Veterans General Hospital, Taipei

Globalization Editor

 • James L. Reynolds

Executive Secretary

 • Ssu-Ying Chen