Most recent volume


Volume . Gastroenterologia. Saunders Solutions foe Vets (Praktyka Lekarza Małych Zwierząt)

Published: 4th October 2012 Author: M. Chandler

To kolejna książka z serii Praktyka Lekarza Małych Zwierząt. Każdy rozdział Gastroenterologii rozpoczyna się od krótkiego omówienia prawidłowego funkcjonowania narządów i przedstawienia patofizjologii danych objawów. W kolejnych rozdziałach autor skupia się m.in. na: ulewaniu i problemach z połykaniem, wymiotach, biegunce z jelita cienkiego, obecności krwi w kale i smolistych stolcach oraz chorobach okrężnicy.

  • Omówienie każdego przypadku zawiera m.in. opis objawów chorobowych, metody badania klinicznego, diagnostykę i sposoby leczenia
  •  Dodatkowe informacje umieszczone w załącznikach, np. leki stosowane w gastroenterologii, BCS oraz testy diagnostyczne
  • Testy sprawdzające z listą odpowiedzi