Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Letters in Oncology

Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii powstały w 2004 r. Jest to kwartalnik o charakterze interdyscyplinarnym, w którym publikowane są: prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków, doktoraty, wcześniej niepublikowane i niezłożone do innego czasopisma. Wszystkie składane prace ssą oceniane przez recenzentów. Recenzje mają charakter anonimowy.

The journal Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Letters in Oncology was established in 2004. The quarterly interdisciplinary journal publishes original articles, reviews, case reports, doctorates previously unpublished. All submitted articles are subject to blind peer review procedures.

Editor-in-Chief Piotr MileckiJournal metrics

  • Imprint: ELSEVIER
  • ISSN: 1734-0489