Editor-in-Chief

 • Shihua Cheng

  China National Rice Research Institute, Hangzhou, China

Vice Editors-in-Chief

 • Jianmin Wan

  Crop Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China

 • Liuqing RUAN

  China National Rice Research Institute, Hangzhou, China

Members of Editorial Board

 • Sang-Nag Ahn

  Daejeon, Korea

 • Bas A. M. Bouman

  Manila, Philippines

 • Bui Chi Buu

  Ho Chi Minh City, Vietnam

 • Weixing Cao

  Nanjing, China

 • Wenfu Chen

  Shenyang, China

 • Jia'an Cheng

  Hangzhou, China

 • Bin Han

  Shanghai, China

 • Zuhua He

  Shanghai, China

 • Peisong Hu

  Hangzhou, China

 • Ximing Li

  Hangzhou, China

 • Jiayang Li

  Beijing, China

 • Xiyuan Liao

  Hangzhou, China

 • Guangjie Liu

  Texas, USA

 • Baorong Lu

  Shanghai, China

 • Masahiko Maekawa

  Kurashiki, Japan

 • César P. Martinez

  Cali, Colombia

 • Youliang Peng

  Beijing, China

 • Yufa Peng

  Beijing, China

 • Qian Qian

  Hangzhou, China

 • Xianguo Qing

  Changsha, China

 • Guangjun Ren

  Chengdu, China

 • Moussa Sie

  Cotonou, Benin

 • Xianfu Song

  Shanghai, China

 • Narayana M. Upadhyaya

  Canberra, Australia

 • Cailin Wang

  Nanjing, China

 • Lei Wang

  Hangzhou, China

 • Guoliang Wang

  Columbus, USA

 • Ping Wu

  Hangzhou, China

 • Hua'an Xie

  Fuzhou, China

 • Yongbiao Xue

  Beijing, China

 • Changdeng Yang

  Hangzhou, China

 • Jianbo Yang

  Hefei, China

 • Jianchang Yang

  Yangzhou, China

 • Liuqing Yu

  Hangzhou, China

 • Zhitao Zhang

  Hangzhou, China

 • Hongsheng Zhang

  Nanjing, China

 • Guiquan Zhang

  Guangzhou, China

 • Defeng Zhu

  Hangzhou, China

 • Lihuang Zhu

  Beijing, China

 • Yinghua Zhu

  Wuhan, China

 • Youyong Zhu

  Kunming, China

 • Zhiwei Zhu

  Hangzhou, China

 • Jieyun Zhuang

  Hangzhou, China

Consultants

 • Mengmin Hong

  Shanghai, China

 • Yonggen Lu

  Guangzhou, China

 • Shaokai Min

  Hangzhou, China

 • Longping Yuan

  Changsha, China

 • Huqu Zhai

  Beijing, China

Advertisement

advert image