International Advisor

 • Chiang C. Mei

  Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

 • Francis Noblesse

  Shanghai Jiao Tong University, China

 • J.H.-W. Lee

  The Universiy of Hong Kong, H.K., China

 • O.M. Faltinsen

  Department of Marine Technology,Norwegian University of Science and Technology, Norway

 • P.L.-F. Liu

  School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University, USA

 • P.A. Madsen

  Department of Mechanical Engineering,Technical University of Denmark, Denmark

 • Ronald W. Yeung

  Department of Mechanical Engineering,University of California at Berkeley, USA

 • Theodore Y. Wu

  California Institute of Technology, USA

Invited members

 • Chahine G.L.

  DYNAFLOW, INC., Maryland, USA

 • Chen Hamnching

  Zachry Department of Civil Engineering,Texas A&M University, USA

 • Chen Xiaobo

  Bureau Veritas, France

 • Cheng Liang

  The University of Western Australia, Australia

 • Gerrit Kuiper

  Delft University, The Netherlands

 • Hu Changhong

  Kyushu University, Japan

 • Huang Huaxiong

  Department of Mathematics and Statistics, York University, Canada

 • Huang Shan

  University of Strathclyde, Glasgow, UK

 • Jean-Pierre Franc

  Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels, Institut de Mécanique de Grenoble, Université Joseph Fourier, France

 • Juergen Friesch

  Hamburg Ship Model Basin, Hamburg, Germany

 • Kim Chang Nyung

  Kyung Hee University, Korea

 • Li Daqing

  SSPA Sweden AB, Sweden

 • Li Shengcai

  School of Engineering, University of Warwick, UK

 • Li Yoksheung

  Hongkong University of Technology, H.K., China

 • Liang Qiuhua

  Newcastle University, UK

 • Lu Weizhen

  Hongkong City University, H.K., China

 • Ng Chiuon

  The University of Hong Kong, H.K., China

 • Peng Guoyi

  College of Engineering, Nihon University, Japan

 • Qiu Wei

  Ocean Engineering Research Center, Memorial University,Canada

 • Su Jian

  Programa de Engenharia Nuclear/COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

 • Sun Chao

  University of Twente, The Netherlands

 • Sui Jueyi

  University of Northern British Columbia, Canada

 • Tan Soon Keat

  Nanyang Technological University, Singapore

 • Tang Hansong

  The City College of New York, USA

 • Teng Michelle H.

  University of Hawaii at Manoa, USA

 • Wang Qianxi

  Birmingham University, UK

 • Wu Guoxiong

  University College London, UK

 • Xing Tao

  University of Idaho, USA

 • Yang Chi

  Astronomy & Computational Sciences, George Mason University, USA

 • Zhu David Z.

  University of Alberta, Canada

 • Zhu Songping

  School of Mathematics and Applied Statistics, University of Wollongong, Australia

Advisory Editors

 • Chen Yaosong

  Peking University

 • Dong Shitang

  China Ship Scientific Research Center

 • Li Yucheng

  Dalian University of Technology

 • Zhou Heng

  Tianjin University

 • Zeng Qingcun

  Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Chairman

 • Wu Yousheng

  China Ship Scientific Research Center

Executive Members

 • Cai Daming

  China Ship Scientific Research Center

 • Chen Bin

  Beijing Normal University

 • Chen Guoqian

  Peking University

 • Dai Shiqiang

  Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics

 • Fan Sheming

  Marine Design & Research Institute of China

 • He Yousheng

  Shanghai Jiao Tong University

 • Huai Wenxin

  Wuhan University

 • Li Jiachun

  Institute of Mechanics, Academia Sinica

 • Lin Jianzhong

  China Jiliang University

 • Liu Hua

  Shanghai Jiao Tong University

 • Liu Yulu

  Shanghai Institute of Technology

 • Lu Chuanjing

  Shanghai Jiao Tong University

 • Lu Dongqiang

  Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics

 • Lu Xiyun

  University of Science and Technology of China

 • Ma Zheng

  China Ship Scientific Research Center

 • Miao Guoping

  Shanghai Jiao Tong University

 • Pan Cunhong

  Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary

 • Shao Xueming

  Zhejiang University

 • Shen Hongcui

  China Ship Scientific Research Center

 • Teng Bin

  Dalian University of Technology

 • Wang Chao

  Hohai University

 • Wang Daozeng

  Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics

 • Wu Jianhua

  Hohai University

 • Wu Yousheng

  China Ship Scientific Research Center

 • Xu Li

  China Classification Society

 • Xu Weilin

  Sichuan University

 • Xu Zuxin

  Tongji University

 • Yan Kai

  China Ship Scientific Research Center

 • Yu Xiping

  Tsinghua University

 • Yuan Yeli

  The First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration

 • Zhan Jiemin

  Sun Yat-Sen University

 • Zhang Hongwu

  Tsinghua University

 • Zhou Liandi

  China Ship Scientific Research Center

 • Zhu Dexiang

  Shanghai Institute of Laser Technology

 • Zou Zaojian

  Shanghai Jiao Tong University

Editor-in-Chief

 • Wu Yousheng

  China Ship Scientific Research Center

Executive Editor-in-Chief

 • Zhou Liandi

  China Ship Scientific Research Center

 • Cui Baoshan

 • Wu Baoshan

 • Huang Bensheng

 • Lin Bingyao

 • Zhu Bokang

 • Liu Changgen

 • Hui Changnian

 • Ma Cheng

 • Jin Chengyi

 • Yang Chenjun

 • Kuang Cuiping

 • Yin Daiyin

 • Li Danxun

 • Wan Decheng

 • Sun Dejun

 • Wang Dongjiao

 • Zhao Dongliang

 • Sun Dongpo

 • Jiang Enhui

 • Qiao Fangli

 • Hong Fangwen

 • Zeng Fantang

 • Zhao Feng

 • Jin Feng

 • Sun Fengzhong

 • Wang Fujun

 • Gao Fuping

 • Song Fuquan

 • Wei Gang

 • Tan Guangming

 • Dai Guangqin

 • Du Guangsheng

 • Li Guodong

 • Hu Guohui

 • Yin Hailong

 • Cui Haiqing

 • Shu Hongchun

 • Yin Hongjun

 • Zhang Hongsheng

 • Fang Hongwei

 • Chen Hongxun

 • Liu Houlin

 • Zhou Huajun

 • Zhu Huibing

 • Li Jia

 • Le Jiachun

 • Guo Jiahong

 • Yang Jiandong

 • Lin Jianguo

 • Zhang Jianmin

 • Yang Jianmin

 • Deng Jiaquan

 • Wang Jiasong

 • Qian Jiazhong

 • Li Jide

 • Gu Jie

 • Zhang Jiefang

 • Zhou Jifu

 • Pan Jihong

 • Xu jingyu

 • Zhang Jinshan

 • Lu Jinyou

 • Han Jitian

 • Wang Jun

 • Zhang Junhua

 • Qin Kairong

 • Yang Kejun

 • Zhang Liehui

 • Zhang Lixiang

 • Dong Liyun

 • Tian Maocheng

 • Chen Meifa

 • Tao Mingde

 • Liu Moubin

 • Wang Peifang

 • Lin Pengzhi

 • Wang Pingyi

 • Huang Qiang

 • Di Qinfeng

 • Liu Qingquan

 • Zhang Qinhua

 • Zhou Quan

 • Miao Quanming

 • Sun Ren

 • Zhu Renchuan

 • Cai Rongquan

 • Wang Ruihe

 • Ma Shan

 • Jin Sheng

 • Liu Shihe

 • Liao Shijun

 • Lu Shiqiang

 • Yuan Shouqi

 • Huang Sixun

 • Wang Songling

 • Huang Suiliang

 • Li Tingqiu

 • Jiang Wei

 • Cui Weicheng

 • Shi Weidong

 • Zhang Weikang

 • Lin Weiqing

 • Zheng Weitao

 • Cheng Wen

 • Peng Wenqi

 • Duan Wenyang

 • Yao Wenyi

 • Wang Xianfang

 • Li Xiangfang

 • Liu Xiaobing

 • Su Xiaobing

 • Zhou Xiaode

 • Zhang Xiaofeng

 • Zeng Xiaohui

 • Lu Xiaoping

 • Chen Xiaping

 • Sun Xihuan

 • Xie Xilin

 • Fang Xin

 • Liu Xingnian

 • Luo Xingqi

 • Zhou Xinping

 • Liu Xiushan

 • Fu Xudong

 • Gao Xueping

 • Yuan Xulong

 • Hou Yijun

 • Xiong Ying

 • Wu Yingxiang

 • Liu Yingzheng

 • Zhang Yonggang

 • Cheng Yongguang

 • Xie Yonghe

 • Lu Yongjin

 • Shen Yongming

 • He Yongsen

 • Wang Yongsheng

 • Cheng Youliang

 • Xue Yu

 • Huang Yuandong

Members

 • Bai Yuchuan

 • Huang Yuefei

 • Bao Yun

 • Zhou Yunlong

 • Shi Zaihong

 • Li Zhanhua

 • Li Zhaomin

 • Tian Zhenfu

 • Wu Zheng

 • Li Zhengnong

 • Guo Zhenren

 • Zong Zhi

 • Zheng Zhichu

 • Zhang Zhiguo

 • Sun Zhilin

 • Wang Zhiming

 • Lu Zhiming

 • Wang Zhiyuan

 • Shen Zhonghou

 • Gao Zhongxin

 • Zeng Zhuoxiong

 • Kou Ziming

 • Liu Zuyuan

 • Daichan

Advertisement

advert image