Editor-in-Chief

 • Fei Weiyang

  Tsinghua University, China

Honorary Editors-in-Chief

 • Chen Jiayong

  China

 • Yu Guocong

  Tianjin University, China

Associate Editors-in-Chief

 • Chen Bingzhen

  Tsinghua University, China

 • Mao Zaisha

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

 • G.W. Stevens

  The University of Melbourne, Australia

 • Sun Yan

  Tianjin University, China

 • Tian He

  East China University of Science and Technology, China

 • Wang Wenchuan

  Beijing University of Chemical Technology, China

International Advisory Board

 • E.L. Cussler

  USA

 • J. Grace

  Canada

 • Hu Ying

  China

 • Jin Yong

  China

 • J. Levec

  Slovenia

 • Li Jinghai

  China

 • Norman N. Li

  USA

 • Ka Ming Ng

  Hong Kong, China

 • Z. Olujic

  Netherlands

 • Wang Jingkang

  China

 • Xie Kechang

  China

 • Yuan Quan

  China

 • Yuan Weikang

  China

 • Zhu Ziqiang

  China

Editorial Commitee

 • Bao Xiaojun

  China

 • Chen Guangjin

  China

 • Chen Guohua

  Hong Kong, China

 • Tai-Shung Chung

  Singapore

 • Cui Zhanfeng

  UK

 • Duan Xue

  China

 • G. Fevotte

  France

 • Feng Lianfang

  China

 • Guo Liejin

  China

 • Guo Qingjie

  China

 • He Gaohong

  China

 • He Jing

  China

 • He Mingyuan

  China

 • Huang Dexian

  China

 • Huang Yinlun

  USA

 • Ji Hongbing

  China

 • Jiang Denggao

  China

 • Jin Wanqin

  China

 • V.C. Kelessidis

  Greece

 • Duu-Jong Lee

  Taiwan, China

 • Li Baoqing

  China

 • Li Dongming

  China

 • Li Qingbiao

  China

 • Li Xiujin

  China

 • Li Zhi

  Singapore

 • Liang Bin

  China

 • Liu Huazhang

  China

 • Liu Yi'an

  USA

 • Ma Youguang

  China

 • Liu Zheng

  China

 • Luo He'an

  China

 • Liu Youyan

  China

 • Qian Yu

  China

 • Shen Youqing

  China

 • Wang Shudong

  China

 • Wei Fei

  China

 • Wei Jinjia

  China

 • Wu Jianzhong

  USA

 • Wu Yuanxin

  China

 • Yang Chao

  China

 • Ying Hanjie

  China

 • Yuan Xigang

  China

 • Zhang Baoquan

  China

 • Zhang Tao

  China

 • Zhou Zisheng

  Canada

 • Zhou Xinggui

  China

 • Zhu Shiping

  Canada

Advertisement

advert image