Editor-in-Chief

 • Jin-Tung Liang

  Taiwan

Executive Editor

 • Meng-Kun Tsai

  Taiwan

Coeditor

 • Tsann-Long Hwang

  Taiwan

 • Hong-Shiee Lai

  Taiwan

SECTION EDITORS – General Surgery

 • Chiung-Nien Chen

  Taiwan

SECTION EDITORS – Traumatology

 • Jin-Shing Chen

  Taiwan

SECTION EDITORS – Plastic Surgery

 • Hao-Chih Tai

  Taiwan

SECTION EDITORS – Pediatric Surgery

 • Wen-Ming Hsu

  Taiwan

SECTION EDITORS – Thoracic Surgery

 • Jang-Ming Lee

  Taiwan

SECTION EDITORS – Bariatric and Metabolic Surgery

 • Wei-Jei Lee

  Taiwan

SECTION EDITORS – Neurosurgery

 • Jui-Chang Tsai

  Taiwan

SECTION EDITORS – Cardiovascular Surgery

 • Shoei-Shen Wang

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Bariatric and Metabolic Surgery

 • Chih-Kun Huang

  Taiwan

 • Kazunori Kasama

  Japan

 • Muffazal Lakdawala

  India

EDITORIAL BOARD – Cardiovascular Surgery

 • Jang Yong Kim

  Korea

 • Ngoh Chin Liew

  Malaysia

 • In-Sung Moon

  Korea

 • Peter Robless

  Robless

 • Ramesh Kaushal Tripathi

  India

EDITORIAL BOARD – Colon and Rectal Surgery

 • Wei-Shone Chen

  Taiwan

 • William Tzu-Liang Chen

  Taiwan

 • Jy-Ming Chiang

  Taiwan

 • Francis Seow Choen

  Singapore

 • Gyu-Seog Choi

  Korea

 • Ho-Kyung Chun

  Korea

 • Seung-Yong Jeong

  Korea

 • Kazushige Kawai

  Japan

 • Nam-Kyu Kim

  Korea

 • Seon-Hahn Kim

  Korea

 • Hirotoshi Kobayashi

  Japan

 • Wai Lun Law

  Hong Kong

 • Jenq-Chang Lee

  Taiwan

 • Suk-Hwan Lee

  Korea

 • Yu-Lin Lin

  Taiwan

 • John Marks

  United States

 • William Meng

  Hong Kong

 • Simon Ng

  Hong Kong

 • Stefano Saad

  Germany

 • Yoshiharu Sakai

  Japan

 • Jaw-Yuan Wang

  Taiwan

 • Toshiaki Watanabe

  Japan

 • Po-Li Wei

  Taiwan

 • Ming-Shiang Wu

  Taiwan

 • Kun-Huei Yeh

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Endocrine Surgery

 • Wei Keat Cheah

  Singapore

 • Quan-Yang Duh

  United States

 • Shih-Ming Huang

  Taiwan

 • Kyu-Eun Lee

  Korea

 • Jacques Marescaux

  France

 • Shih-Hsin Tu

  Taiwan

 • Hurng-Sheng Wu

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Esophageal Surgery

 • Hirofumi Kawakubo

  Japan

 • Simon Ying-Kit Law

  Hong Kong

 • Yasuyuki Seto

  Japan

EDITORIAL BOARD – General Surgery

 • Shailesh Adhikary

  Nepal

 • Gustavo Carvalho

  Brazil

 • Feng Yih Chai

  Malaysia

 • Rolf Ulrich Hartung

  Germany

 • Serafin Hilvano

  Philippines

 • Ming-Feng Hou

  Taiwan

 • Chiun-Sheng Huang

  Taiwan

 • Davide Lomanto

  Singapore

 • Masakazu Toi

  Japan

 • Vivencio Jose III Villaflor

  Philippines

EDITORIAL BOARD – Hepato-biliary-pancreatic Surgery

 • Jan Jin Bong

  Malaysia

 • Kuo-Hsin Chen

  Taiwan

 • Ming-Chih Ho

  Taiwan

 • Hong-Jin Kim

  Korea

 • Sarder A. Nayeem

  Bangladesh

 • Chinnusamy Palanivelu

  India

 • Vishal. G. Shelat

  Singapore

 • Chung-Ngai Tang

  Hong Kong

 • Yao-Ming Wu

  Taiwan

 • Ching-Yao Yang

  Taiwan

 • Ichiro Tateya

  Japan

EDITORIAL BOARD – Head and Neck

 • Tsung-Lin Yang

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Neurosurgery

 • Han-Jung Chen

  Taiwan

 • Chung-Ching Chio

  Taiwan

 • Sheng-Jean Huang

  Taiwan

 • Shiuh-Lin Hwang

  Taiwan

 • E-Jian Lee

  Taiwan

 • Kang Lu

  Taiwan

 • Hsin-I Ma

  Taiwan

 • Daniel Walsh

  United Kingdom

EDITORIAL BOARD – Orthopedic Surgery and Traumatology

 • Rong-Sen Yang

  Taiwan

 • Ping-Lang Yen

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Pediatric Surgery

 • Nicholas Chao

  Hong Kong

 • Yun Chen

  Taiwan

 • Taiwai Chin

  Taiwan

 • Jiin-Haur Chuang

  Taiwan

 • Seok Joo Han

  Korea

 • Chin-Su Liu

  Taiwan

EDITORIAL BOARD – Plastic Surgery

 • Chien-Tzung Chen

  Taiwan

 • Shyi-Gen Chen

  Taiwan

 • Kidakorn Kiranantawat

  Thailand

 • Mila Kolar

  Canada

 • Quan Ngo

  Australia

 • Francesco Perrone

  Italy

 • Stamatis Sapountzis

  Greece

 • Shyh-Jou Shieh

  Taiwan

 • Matthew Yeo

  Singapore

EDITORIAL BOARD – Thoracic Surgery

 • T. Agasthian

  Singapore

 • Shah-Hwa Chou

  Taiwan

 • Han-Shui Hsu

  Taiwan

 • Sanghoon Jheon

  Korea

 • Wu-Wei Lai

  Taiwan

 • Hui-Ping Liu

  China

 • Chia-Chuan Liu

  Taiwan

 • Yau-Lin Tseng

  Taiwan

 • Liang-Shun Wang

  Taiwan

 • Hee-Chul Yang

  Korea

EDITORIAL BOARD – Transplantation

 • Hideki Ishida

  Japan

 • Hirotaka Tashiro

  Japan

EDITORIAL BOARD – Upper GI

 • Raad Almehdi

  Australia

 • Cheul Su Byun

  Korea

 • Philip Wai Yan Chiu

  Hong Kong

 • Wen Liang Fang

  Taiwan

 • Su-Shun Lo

  Taiwan

 • Dhananjaya Sharma

  India

 • Hisashi Shinohara

  Japan

 • Martin K Walz

  Germany

 • Han-Kwang Yang

  Korea

 • Kazuhiro Yoshida

  Japan

EDITORIAL BOARD – Urology

 • Chao-Yuan Huang

  Taiwan

 • Yen-Chuan Ou

  Taiwan

Emeritus Editors

 • F.J. Branicki

 • S.W.K. Cheng

 • E.C.S. Lai

 • Po-Huang Lee

 • R. Nambiar

EDITORIAL OFFICE– Managing Editor

 • John Huang

EDITORIAL OFFICE– Assisting Editor

 • Evelyn Liu