Acta Haematologica Polonica

Acta Haematologica Polonica is the official journal of the Polish Society of Haematology and Blood Transfusion and the Institute of Haematology and Transfusion Medicine associated with the Polish haematology and transfusion since 1970. Journal publishes original research articles, case reports, review and educational articles. Acta Haematologica Polonica covers issues of physiology and pathology in hematology and transfusion, among other leucocytes, erythrocytes, elementary bodies, immune system, mechanisms of hemostasis and clinical aspects of haematological malignancies diseases.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku. Pismo publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków jak również prace poglądowe i edukacyjne. Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii między innymi dotyczące leukocytów, erytrocytów, płytek krwi, układu odpornościowego, mechanizmów hemostazy oraz aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych.

Editor-in-Chief/Redaktor Naczelny Krzysztof GiannopoulosJournal metrics

  • Imprint: ELSEVIER
  • ISSN: 0001-5814